Rieneke de Wit vertrekt bij raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)

Drs. Rieneke de Wit legt haar functie als lid van de raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam per direct neer. Reden is een verschil in inzicht in het te voeren beleid, zo meldt de raad van toezicht van het ziekenhuis woensdag.

De reden van deze beëindiging is gelegen in een verschil van inzicht omtrent het te voeren beleid. Dit verschil van inzicht betreft de positionering van het OLVG in de markt in relatie tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Uiteraard hebben betrokkenen getracht dit verschil van inzicht te overbruggen. Toen dit niet goed mogelijk bleek, is in goed onderling overleg besloten de relatie te beëindigen.

De Wit was sinds april 2007 lid van de raad van bestuur van het OLVG. Voorheen was zij onder meer bestuurslid van GGZ Nederland, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Delfland en directeur van Riagg Delft Westland Rijnmond.

Recente artikelen