Ziekenhuizen negeren norm riskante operaties

In diverse ziekenhuizen worden risicovolle operaties verricht, terwijl die ziekenhuizen daar te weinig ervaring mee hebben. Ruim 20 ziekenhuizen voldoen voor specifieke ingrepen al enkele jaren niet aan de minimumnorm, zo blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond vrijdag publiceert in de Gezondgids.

De bond roept de betrokken ziekenhuizen op de riskante operaties te staken en vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) strenger op te treden.
Sinds 2003 gelden er minimumnormen voor twee ingewikkelde operaties met een grote kans op complicaties. Elk ziekenhuis moet minimaal 15 ingrepen aan de buikslagader (aorta) uitvoeren en minimaal 10 operaties waarbij een deel van de slokdarm en het bovenste deel van de maag worden verwijderd. Van deze riskante operaties is bewezen dat er minder complicaties zijn naarmate een ziekenhuis er meer ervaring mee heeft. Ziekenhuizen die de norm niet halen staan voor de keuze: of ze stoppen met de riskante operaties of ze zorgen ervoor dat ze het jaar erna de norm wel halen.

Onderzoek wijst uit dat 22 van de circa 100 Nederlandse ziekenhuizen die regel de afgelopen vier jaar hebben genegeerd. De Consumentenbond heeft alle cijfers over de periode 2004 tot en met 2007 verzameld. Daaruit blijkt dat bij de ingreep aan de aorta 8 ziekenhuizen al meerdere jaren niet aan de minimumnorm voldoen. Bij de slokdarmoperatie gaat het om 14 ziekenhuizen die de norm niet halen. In de Gezondgids staat om welke 22 ziekenhuizen het gaat.

Vorig jaar heeft de IGZ 10 ziekenhuizen aangeschreven waar te weinig slokdarmoperaties worden verricht. Volgens de Inspectie is er actie ondernomen. Het onderzoek van de Consumentenbond wijst echter uit dat in 2007 nog steeds minimaal 5 ziekenhuizen de norm niet hebben gehaald, en dat zonder plausibele verklaring. Het gaat daarbij om het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam), Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), Scheper Ziekenhuis (Emmen), Tergooiziekenhuis (Hilversum) en het Twenteborg Ziekenhuis (Almelo). Een aantal ziekenhuizen weigerde aan het onderzoek mee te werken. Het AMC (Amsterdam), Rijnland Ziekenhuis (Alphen aan den Rijn en Leiderdorp) en het UMC Maastricht wilden de cijfers over 2007 niet geven, 5 ziekenhuizen konden de gegevens niet op tijd leveren en 14 ziekenhuizen reageerden helemaal niet op vragen van de bond.
De Consumentenbond vraagt de IGZ strenger op te treden, bijvoorbeeld door een verbod op deze risicovolle operaties in ziekenhuizen die al meerdere jaren niet aan de minimumnorm voldoen. Daarnaast raadt de bond mensen aan om risicovolle operaties alleen te ondergaan in ziekenhuizen die veel ervaring met de ingreep hebben. Patiënten kunnen zelf navraag doen bij hun arts en de informatie staat ook op www.ziekenhuizentransparant.nl. Ervaring is geen garantie voor succes, maar zolang cijfers over complicaties niet openbaar zijn biedt het wel een belangrijke indicatie.