Kostenstijging huisartsenzorg vrijwel gelijk aan algehele kostenstijging in de zorg

0
202

De uitgaven aan huisartsenpraktijken zijn in 2007 met 6,5 procent gestegen. Dit komt vooral door een toename van het aantal langdurige consulten en visites en het uitvoeren van meer verrichtingen.

Uit diverse bronnen is bekend dat het aantal voorschriften verder is gegroeid en dat goedkopere geneesmiddelen steeds meer worden vervangen door kwalitatief betere, maar duurdere geneesmiddelen. Daarnaast is sprake van een voortgaande verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook zijn eind 2007 geneesmiddelen op voorraad ingekocht met het oog op de invoering van het verplichte eigen risico in de basisverzekering.

De uitgaven voor de huisartsenzorg lopen daarmee gelijk aan de algehele stijging van de kosten van de zorg.

De uitgaven aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen zijn met 6,8 procent toegenomen. In 2006 was de toename 2,2 procent. Uit diverse bronnen is bekend dat het aantal voorschriften verder is gegroeid en dat goedkopere geneesmiddelen steeds meer worden vervangen door kwalitatief betere, maar duurdere geneesmiddelen. Daarnaast is sprake van een voortgaande verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook zijn eind 2007 geneesmiddelen op voorraad ingekocht met het oog op de invoering van het verplichte eigen risico in de basisverzekering.

Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP bedraagt 13,2 procent in 2007. In de periode 1998-2003 steeg dit aandeel van 11,3 naar 13,3 procent. Sindsdien ligt dit percentage op ruim 13 procent. In 2007 bedroegen de uitgaven per hoofd van de bevolking 4520 euro, tegen 4308 euro in 2006. In 1998 was dat nog 2599.