Akkoord over cao voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ)

Werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de ggz-cao. Er is een loonsverhoging afgesproken van 3,25 procent en een eenmalige uitkering van één procent. Per 1 januari 2009 moet er een gezamenlijk plan voor nieuwe verlofregelingen liggen. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2008 tot 1 april 2009 en zal behalve een loonsverhoging van 3,5 procent ook op 1 november een eenmalige uitkering van één procent inhouden.

Verder gaat de vergoeding voor dienstreizen met eigen auto flink omhoog. Vanaf 1 juli kunnen werknemers 0,34 cent per kilometer declareren. Dat was tot nu toe 0,04 cent.  De eigen bijdrage voor woon-/werkverkeer is verlaagd van 55,49 euro naar 50 euro.

Het akkoord is gesloten tussen GGZ Nederland en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91. (ML)

Kijk hier voor het Onderhandelingsakkoord CAO-GGZ 2008-2009

Recente artikelen