Zet oud-kraamhulpen in

Een kamermeerderheid van PvdA, SP en VVD in de Tweede Kamer wil oud-kraamhulpen inzetten om het nijpende tekort aan kraamverzorgenden op te lossen. PvdA Tweede-Kamerlid Khadija Arib: We moeten alles op alles zetten om afgehaakte kraamhulpen op te roepen tijdelijk bij te springen.'

Vrouwen hebben recht op 49 uur kraamhulp na de bevalling, maar door het tekort is dat in de praktijk maar 24 uur. Oorzaak is een groot gebrek aan kraamverzorgenden. Veel kraamverzorgenden zijn de afgelopen jaren gestopt met hun baan, onder meer door bezuinigingen van het  vorige kabinet en de hoge werkdruk. Arib: Dit probleem is niet nieuw. Al jaren kampt de kraamzorg met verschillende problemen waaronder de arbeidsmarktproblematiek. Arib proobeert het onderwerp daarom al langere tijd onder de aandacht te brengen.
Arib ziet in het terugroepen van gestopte kraamhulpen een tijdelijke oplossing. Er is geld beschikbaar voor een wervingscampagne onder kraamverzorgenden die gestopt zijn met werken. Maar dit is natuurlijk een noodoplossing, minister Klink zal ook met een blijvende oplossing moeten komen.

Arib vervolgt: Kraamzorg is een onlosmakelijke schakel in de hele zorg aan moeder en kind. Kraamverzorgenden doen meer dan alleen babys verschonen, zij geven ook voorlichting, assisteren verloskundigen bij bevallingen en signaleren problemen bij moeder en kind. Er moet worden genvesteerd in de opleidingen, de kwaliteit moet worden verbeterd en er moeten goede arbeidscontracten worden aangeboden.'

Recente artikelen