Consumentenbon: Lagere medicijnprijzen doorberekenen in premie zorgverzekering

0
191

Onder druk van de zorgverzekeraars zijn de prijzen van tientallen geneesmiddelen recent flink gedaald. Prijsverlagingen van 80 tot 90 procent zijn daarbij geen uitzondering. De Consumentenbond wijst erop dat de prijsverlaging zich ook moet vertalen in de premies voor de zorgverzekering.

De lagere medicijnprijzen leiden naar verwachting tot een totale besparing van 350 miljoen euro op jaarbasis. De bond pleit ervoor dat die financiële meevaller meetelt bij het bepalen van de premies voor 2009. De afgelopen jaren zijn de prijzen van zorgverzekeringen steeds fors gestegen. De huidige besparing kan die tendens doorbreken. Verzekeraars moeten in ieder geval duidelijk tekst en uitleg geven over de premies voor 2009.

Spectaculair

De spectaculaire prijsverlaging van medicijnen is het resultaat van een besluit van zorgverzekeraars. Die vergoeden in veel gevallen alleen nog het middel met de laagste prijs. Fabrikanten van concurrerende, gelijkwaardige middelen hebben daarop hun prijzen verlaagd. De Consumentenbond pleit ervoor dat zorgverzekeraars het nieuwe beleid niet te strikt hanteren. Zo moet het mogelijk blijven om in individuele gevallen ook duurdere middelen te vergoeden. Bovendien moeten de verzekeraars duidelijk uitleggen wanneer klanten wel en wanneer ze geen recht hebben op duurdere geneesmiddelen.