Geen geld voor kwaliteit verpleeghuizen van Bussemaker

0
195

VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker is niet bereid extra financiële middelen uit te trekken voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen. Dit stelt Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van het rapport 'Verpleeghuiszorg op de goede weg' dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorige maand heeft gepubliceerd, stelde brancheorganisatie Actiz dat kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen onmogelijk is, vanwege een financieel knellende situatie bij de intramurale instellingen.

Ook de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters, NVVA, pleit naar aanleiding van de conclusies in het rapport voor financiële steun voor de implementatie van richtlijnen en bijscholing van zorgprofessionals. Volgens de NVVA lijdt de investering in kwaliteit onder het spanningsveld van personeelskrapte en structurele bezuinigingen in de sector.

De staatssecretaris zegt zich echter niet in deze situatie te kunnen vinden en refereert aan de monitor 'Vermogens zorgaanbieders' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2007. Hieruit blijkt dat het gemiddeld eigen vermogen tussen 2005 en 2006 met 8 procent is toegenomen. De NZa concludeerde hieruit dat de intramurale caresector te maken heeft met een positief financieel beeld. Volgens Bussemaker is verbetering van kwaliteit niet alleen een kwestie van geld, 'maar vooral ook van organisatievermogen, management en interactie tussen de zorgverleners en de cliënten'.