Behandeling fragiele X syndroom bij muizen hoopgevend

0
167

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een model ontwikkeld om de werkzaamheid van behandelingen van het fragiele X syndroom te meten. Het fragiele X syndroom is een erfelijke vorm van een verstandelijke handicap die voorkomt bij 1 op de 4.000 jongens en 1 op de 6.000 meisjes.

Verantwoordelijk voor het syndroom is het fragiele X mentale retardatie (FMR1)-gen. Dit bevindt zich op het X-chromosoom en produceert een eiwit genaamd Fragiele X Mentale Retardatie Protëine (FMRP). De afwezigheid van FMRP in de zenuwcellen van de hersenen veroorzaakt een zwakke verbinding tussen de verschillende zenuwcellen waardoor signalen niet goed worden doorgegeven.

Muismodel
In 1994 hebben onderzoekers van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC een muismodel ontwikkeld voor het fragiele X syndroom. Dit muismodel, waarbij het FMR1-gen is uitgeschakeld, wordt wereldwijd toegepast binnen het fragiele X onderzoek. Naast leer- en geheugenstoornissen vertoont het muismodel bepaalde gedragsafwijkingen die ook bij fragiele X patiënten worden waargenomen.

Medicijnen
Recentelijk heeft men met behulp van het muismodel kunnen aantonen wat het moleculaire mechanisme is achter de verstoorde signaaloverdracht. Het onderzoek richt zich nu op interventie in dit mechanisme, wat symptomen van het fragiele X syndroom kan verminderen of zelfs laten verdwijnen. Hiertoe zijn verschillende medicijnen ontwikkeld.

Herstel
Het huidige onderzoek van het Erasmus MC betreft de ontwikkeling van een gedragstest bij de fragiele X muis, waarbij op eenvoudige wijze herstel kan worden gemeten na behandeling met medicatie. Daarnaast is het de onderzoekers gelukt om de microscopische veranderingen van de verbindingen tussen de zenuwcellen in kaart te brengen. Na behandeling met medicatie zag men een herstel optreden tot het niveau van normale zenuwcellen.

Effect
De hoopgevende resultaten in het muismodel, waarbij zowel de gedragsafwijkingen als de microscopische afwijkingen in de hersenen zijn verdwenen, zijn aanleiding geweest om in de Verenigde Staten en Europa te starten met clinical trials waarbij fragiele X patiënten met dezelfde medicatie worden behandeld. Het effect van de behandeling  bij patiënten wordt met dezelfde gedragstest gemeten die bij de muis is gebruikt.

De Fragiele X Vereniging Nederland is enthousiast over deze resultaten en geeft aan de vervolgstudies bij patiënten met veel belangstelling te zullen volgen.

Bron: Erasmus MC