Debat Orgaandonatie: Klink komt afspraak niet na

1
355

De commissie die minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) adviseert over een nieuw systeem voor orgaandonatie is boos dat de minister het advies naast zich heeft neergelegd.

Dat meldt de NOS. De commissie, bestaande uit experts, presenteert het rapport woensdag. Voorstel is dat iedere Nederlander orgaandonor wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Ook kunnen mensen zich later toch laten uitschrijven. Maandag lekte een brief uit waarin Klink schrijft niet voor deze vorm van automatische orgaandonatie te voelen. Klink wil dat nabestaanden kunnen meebeslissen over de vraag of iemand orgaandonor wordt. Hieronder volgt (op alfabetische volgorde) per partij een overzicht hoe zij staan ten aanzien van orgaandonatie. De lijst is nog onvolledig aangezien we nog wachten op een aantal reacties.

CDA

Ondanks de Wet op de Orgaandonatie is er nog steeds een nijpend tekort aan organen voor transplantatiedoeleinden. In ieder geval wil het CDA het maatschappelijk draagvlak voor orgaandonatie vergroten. Zo moet er in elk ziekenhuis een donorcoördinator aanwezig zijn die met arts en nabestaanden nagaat of een overledene donor kan zijn. Zowel verpleegkundigen als artsen moeten tijdens hun opleiding op de hoogte worden gebracht over de procedure omtrent orgaan en weefseldonatie, zodat zij adequaat kunnen inspelen op de wet orgaandonatie. Mocht blijken dat alle inspanningen onvoldoende resultaat hebben, dan wordt heroverweging van de wet noodzakelijk.

Christen unie

Nog geen officiëel standpunt.

D66

Nog geen officiëel standpunt.

LPF

Nog geen officiëel standpunt.

PVDA

Onderstaand relaas is een samenvatting uit een brief van de heer Oudkerk aan het algemeen overleg over orgaandonatie. Onbetwist is dat verhoging van het donoraanbod dé nadrukkelijke doelstelling van de wet was. De doelstelling van de wet is wat het verhogen van het donoraanbod betreft niet gehaald. Natuurlijk, het zou te ver gaan de stagnatie c.q. daling van het aantal donoren uitsluitend op rekening van de wet te schrijven, maar dat ontslaat ons niet van de plicht de wet goed te evalueren. Dat gevoel is versterkt door de kleurloze, geen positie kiezende campagne die de overheid voerde bij de introductie van de wet. Bovendien zag de overheid er in het begin, en in feite nog altijd, nauwelijks op toe of de wet wordt nageleefd. Die situatie is in positieve zin veranderd toen in een beperkt aantal ziekenhuizen op initiatief van de Nierstichting Nederland (NSN) donatiefunctionarissen werden aangesteld. De PvdA vroeg ruim twee jaar geleden al om dat in alle ziekenhuizen te doen, gezien grote successen in Spanje. Het is voor ons onomstreden dat het aanstellen van donatiefunctionarissen noodzakelijk maar niet voldoende is om het probleem van de groeiende wachtlijsten op te lossen. De idee achter deze wet – zoveel mogelijk keuzealternatieven aan burgers aanbieden – was in orde. De gedachte bij deze veelheid aan keuzemogelijkheden moet zijn geweest dat, wanneer er voor ieder wat wils bij zit, iedereen ook wel zal kiezen en we dus van iedereen zullen weten wat zijn laatste wens is. Dat laatste is nodig voor een goede transplantatiepraktijk in een solidaire samenleving, maar het is ook een onvergeeflijke misrekening gebleken. Ongeveer 65% van de 18-jarigen heeft niet gekozen en geregistreerd. Dat hoefde ook niet, want er bestaat vooralsnog geen verplichting tot registreren. Daar ligt de kern van het huidige probleem. De politieke vraag is dus: berusten we er nu in dat maar ongeveer eenderde van de 18+ bijdraagt aan de oplossing van de wachtlijsten door zich als donor/non-donor te registreren en de rest van de bevolking passief toekijkt? Het antwoord kan niet zijn dat de huidige wet met zijn volledig beslissysteem gehandhaafd blijft. Het zou ook onevenwichtig zijn aan de ene kant, ten aanzien van de professionals, de vrijblijvendheid uit de regeling te halen zoals via het programma met donatie functionarissen gebeurd is en via toekomstig "required request" en aan de andere kant naar de burgers toe het niet verplichtende volledig beslissysteem te handhaven. Daarnaast blijkt vorige week dat bijna 70% van de bevolking voorstander is van een ander systeem. Dat zou de eerder uitgesproken aarzelingen van de minister daaromtrent kunnen en moeten wegnemen.
Solidariteit schept ook verplichtingen voor mensen. Verantwoord burgerschap is ook inzet voor je medemens, door in ieder geval de moeite te nemen iets in te vullen, namelijk "ja" of "nee".
Kort gezegd: is het ieder voor zich of doen we het samen?

Uit de brief blijkt dat de PVDA:

  • voorstander is van een wetswijziging WOD
  • voorstander is van het aanstellen van donatiefunctionarissen
  • goede voorlichting van belang acht
  • voorstander is van verplicht "ja" of "nee" registeren is, m.a.w. een verplichte registratie voorstaat

De complete tekst van de heer Oukerk is te downladen:
 Standpunten PVDA betreffende de WOD [30kb]
 Standpunten PVDA betreffende de WOD [8kb]
 Standpunten PVDA betreffende de WOD [105kb]

SP

De SP is voor het een bezwaar systeem. Ervaringen in andere landen leren dat met een 'geen bezwaar'-systeem het absolute aantal donororganen toeneemt. Door invoering hiervan kan het leven van veel mensen gered worden. Een dergelijk systeem gaat uit van een vanzelfsprekende solidariteit, waarbij iedereen het recht heeft zijn of haar bezwaar tegen -orgaandonatie te laten registeren. Bij overlijden dient voor de uitname overleg met de directe familie plaats te vinden. Op deze manier wordt op evenwichtige wijze recht gedaan aan de maatschappelijke vraag naar voldoende aanbod van organen, het individuele recht op zelfbeschikking en de gevoelens van nabestaanden.

VVD

De VVD is zeer betrokken bij de mensen die moeten wachten op een orgaantransplanatie.De VVD hoopt vurig dat de verbeteringen die inmiddels zijn doorgevoerd meer zullen opleveren. Inmiddels heeft de VVD besloten . om in het voorjaar 2003, voorafgaand aan het kamerdebat over de evaluatie van de Wet Orgaandonatie, een interne discussie te voeren of er wellicht redenen zijn om over te gaan op een ander (bijv. het Belgische) systeem.

In een spoeddebat naar aanleiding van de Grote Donorshow van jongerenomroep BNN beloofde Klink vorig jaar het zogenoemde Actief Donor Registratie (ADR) systeem 'serieus en met open blik' opnieuw te gaan verkennen. Klink verwachtte geen wonderen van een systeemwijziging en is er niet van overtuigd dat het ADR-systeem tot meer donoren leidt. Hij wilde daartoe pas overgaan als duidelijk is dat het meer donoren en organen oplevert.

1 REACTIE

  1. Geef aub de wachtende mensen hoop het duurt te lang zo sterven er te veel mensen waaronder ik zelf, geef ons hoop op leven dat recht heeft iedereen.
    Als je zelf geen donoren wilt geven heb je dan wel recht om ze te ontvangen als je zelf ooit ziek word,het kan ons allemaal overkomen.

Comments are closed.