Ziekenhuis wordt geen ‘gevoelige bestemming’

0
202

Anders dan de Gezondheidsraad voorstelt zullen in de nieuwe AMvB luchtkwaliteitseisen ziekenhuizen en woningen niet gelden als 'gevoelige bestemmingen' in zones langs rijkswegen en provinciale wegen. In voorkomende gevallen is het aan gemeenten om een beslissing te nemen. 

Minister Cramer van Milieu heeft dit aan de Eerste en de Tweede Kamer geschreven. Nog te bouwen scholen, kinderopvangcentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen gelden wél als 'gevoelige bestemmingen' die niet te dicht bij wegen mogen worden gebouwd.

De Gezondheidsraad stelt in zijn advies dat mensen weliswaar relatief kort in het ziekenhuis verblijven, maar dat ziekenhuizen toch tot de gevoelige bestemmingen zouden moeten worden gerekend omdat het om kwetsbare zieken gaat. Woningen zouden als gevoelige bestemming moeten worden aangemerkt omdat het bij uitstek plaatsen zijn waar (ook) kinderen en ouderen langdurig verblijven.

Minister Cramer gaat niet met het advies mee. Voor ziekenhuizen geldt dat een verblijf bijna uitsluitend plaats vindt binnen het gebouw. Bovendien hebben ziekenhuizen ook nog een eigen luchtbehandeling. Cramer: 'Voor scholen bijvoorbeeld is die situatie duidelijk anders. Daar is de verhouding binnen-buiten ook aanmerkelijk groter.'

Ook woningen komen niet in aanmerking. Woningen zijn niet specifiek bedoeld voor gevoelige groepen, beargumenteert Cramer haar standpunt. De aanwijzing van een aantal woningen nabij een weg als gevoelige bestemming zal in de praktijk tot gevolg hebben dat de aanwijzing door zal werken naar alle woningen van een plan. 'Een zo brede verplichting acht ik in deze situatie een te ingrijpend middel en tevens onevenwichtig ten opzichte van andere binnenstedelijk te bouwen woningen.'

De minister wil het aan de gemeenten overlaten om te bepalen of woningbouw op een bepaalde plek plaats kan vinden. 'Het gezondheidsaspect zal daarbij een belangrijke rol spelen en de gemaakte afweging zal in een eventuele rechterlijke procedure ook door de rechter kunnen worden getoetst.'