ZonMW: Nieuwe investering in gezondheid door preventie

ZonMw ontving vandaag van minister Ab Klink van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een opdracht van 47,8 miljoen euro om verder invulling te geven aan de visie van VWS op preventie. Het ministerie wil graag dat de inspanningen op het terrein van preventie voortgezet worden en heeft ZonMw gevraagd met een voorstel te komen voor een vierde Preventieprogramma dat zal lopen van 2010 tot 2015.

Naast verdere invulling geven aan de visie op preventie vraagt de minister ZonMw nadrukkelijk een bijdrage te leveren aan het versterken van de preventiecyclus.

De resultaten van de drie voorgangers zullen belangrijke input zijn voor dit vierde Preventieprogramma. Daarnaast zal dit nieuwe programma inspelen op de volgende Preventienota van VWS die in oktober 2010 verschijnt. Het is de bedoeling dat het programma verbindingen legt tussen preventie en zorg, in het bijzonder de eerstelijnsgezondheidszorg, en tussen de Preventieprogramma’s en andere programma’s van ZonMw. Ook is VWS een voorstander van deelname en cofinanciering van andere ministeries. ZonMw stelt op basis van deze kaders en wensen een programmavoorstel op ter voortzetting van de balans tussen onderzoek, praktijk en beleid op het terrein van preventie.

Download
De opdrachtbrief van het ministerie van VWS

Recente artikelen