Borstkankerpatiënten prefereren lange nacontrolen prefereren lange nacontrole

0
328

Patiënten hechten veel waarde aan controles na de behandeling van borstkanker, ondanks dat de medische noodzaak daarvan niet bewezen is. Toch zijn er, rekening houdend met de voorkeuren van de patiënt, wel degelijk aangrijpingspunten voor efficiëntieverbeteringen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente.

Gemiddeld 1 op de 8 vrouwen wordt behandeld voor borstkanker. Na de behandelingen wordt deze groep regelmatig onderzocht op hernieuwde aanwezigheid van kanker, hoewel diverse studies uitwijzen dat het jarenlang controleren van borstkankerpatiënten vaak medisch gezien niet effectief is, o.a. omdat de levensverwachting hierdoor niet stijgt. Bij deze studies wordt echter niet gekeken naar de mening van de patiënt, die steeds belangrijker wordt bij het ontwikkelen van nieuw beleid. In samenwerking met het Medisch Spectrum Twente heeft Universiteit Twente onderzoek verricht naar patiëntpreferenties op het punt van nacontroles.

Aan 125 ex-borstkankerpatiënten werden verschillende nacontrolescenario's voorgelegd.  Door de patiënten te laten aangeven welk scenario ze als het meest wenselijk ervaren, werd een indruk verkregen van de belangrijkste onderdelen van die nacontrole. Gebleken is dat patiënten zo lang mogelijk gecontroleerd willen worden: in dit onderzoek is dat 5 jaar. Ook wil de patiënt het liefst gecontroleerd worden door de chirurg. Er is echter ook draagvlak voor nacontroles door een gespecialiseerd verpleegkundige, de nurse practitioner: 25% van de patiënten geeft aan door een nurse practioner gecontroleerd te willen worden, terwijl ten tijde van de dataverzameling slechts 10% daadwerkelijk concrete ervaringen had met een nurse practitioner. Telefonische consulten werden niet gewaardeerd. De frequentie van de nacontroles werd het minst belangrijk gevonden, waardoor een besparing van 50% van de ziekenhuiskosten tot de mogelijkheden behoort.  

Binnen het kader van de patiëntpreferenties is er ruimte om de controles efficiënter te maken. Om kosten te besparen terwijl ook de mening van de patiënt in ogenschouw genomen wordt, adviseren de onderzoekers de frequentie terug te brengen naar één keer per jaar, en meer controles door de nurse practitioner te laten uitvoeren. De patiënt van informatie voorzien is van groot belang. Niet alleen over de beperkte effectiviteit van nacontroles, maar ook om nieuw beleid in de nazorg van borstkankerpatiënten zorgvuldig te introduceren.