Rechter stelt clawback tijdelijk buiten werking

0
125

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft vandaag besloten de korting op de vergoeding van geneesmiddelen – de zogeheten clawback – per 1 juli tijdelijk buiten werking te stellen. Het besluit van de rechter vervalt op het moment dat de NZa een besluit neemt op het bezwaar dat KNMP heeft aangetekend tegen de huidige tariefbeschikking.

Op 16 juni jongstleden stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de vanaf 1 juli geldende gedifferentieerde tarieven voor apotheekhoudenden vast. De NZa is bij deze vaststelling uitgegaan van € 6,10 als grondslag. Apothekerskoepel KNMP heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Zij stelt dat dit tarief niet toereikend is, zeker niet nu een aanzienlijk deel van de marge op geneesmiddelen is verdwenen door het op 1 juli van kracht geworden preferentiebeleid. In een bodemprocedure claimt KNMP een toereikende verhoging van de vergoeding per receptregel en/of de afschaffing van de clawback. Vanwege het spoedeisende belang is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gevraagd, vooruitlopend op de beslissing van de NZa, een voorlopige voorziening te treffen. Deze eis is vandaag toegewezen. De rechter heeft besloten de clawback per 1 juli tijdelijk buiten werking te stellen. Het besluit van de rechter vervalt op het moment dat de NZa een besluit neemt op het bezwaar dat KNMP heeft gemaakt.

De rechterlijke uitspraak leidt tot een voorlopige demping van negatieve effecten van het preferentiebeleid voor OPG ter grootte van ruim € 1,5 miljoen per maand vanaf 1 juli. De NZa verricht momenteel onderzoek naar de praktijkkosten en inkoopvoordelen voor apotheekhoudenden. Als uit deze onderzoeken blijkt dat nog steeds reden bestaat voor enige clawbackkorting, kan de NZa dit via nacalculatie verrekenen.

Download pdf (67 KB)

Vorig artikelVerzekeringsgeneeskundige protocollen
Volgend artikelAlcohol gezond voor vrouwen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.