Dit jaar geen numerus fixus studie geneeskunde VUmc

0
216

Problemen decentrale selectie opgelost: alle kandidaten starten!
VU medisch centrum is blij dat er een positieve oplossing gevonden is voor alle kandidaten die in onzekerheid verkeerden over hun mogelijke deelname aan de studie geneeskunde VUmc, start september 2008. Overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) heeft opgeleverd dat alle kandidaten die door VUmc zijn geselecteerd via de decentrale selectie, in 2008-2009 allemaal de studie geneeskunde kunnen volgen. Het Ministerie van OCenW heeft toegestaan dat VUmc eenmalig meer dan het officiële quotum studieplaatsen mag toewijzen.

Donderdag en vrijdag worden alle kandidaten persoonlijk geïnformeerd. VU medisch centrum feliciteert alle kandidaten.