Kwart vindt dat werkgever gezond eten en voldoende bewegen moet stimuleren

Nederlandse verzekerden voelen zich zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Werkgevers en de zorgverzekeraar hebben hierbij volgens verzekerden echter ook een rol, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier in opdracht van Zilveren Kruis Achmea. 26 procent van de 500 ondervraagden vindt het de taak van de werkgever om te stimuleren dat mensen gezond eten en voldoende bewegen. Dat een zorgverzekeraar investeert in preventie, vindt 76 procent belangrijk. 65 procent zegt dat als ze de kans krijgen deel te nemen aan preventief onderzoek, ze deze kans ook grijpen. 80 procent van de verzekerden wil dat de verzekeraar inzicht biedt in kwaliteit van zorgverleners.

De Nederlandse verzekerde neemt zijn verantwoordelijkheid: 93 procent laat weten zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gezondheid. Met de stelling dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid van de werknemers, is 24 procent het eens. Dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de gezondheid van de verzekerden, wordt door 16 procent van de ondervraagden onderschreven. Team Vier heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van een representatieve steekproef onder 500 verzekerden in Nederland van 18 jaar en ouder.

Ca. eenderde vindt dat werkgevers meer moeten investeren in preventie
Van de verzekerden zegt 87 procent bewust gezond te leven. 65 procent geeft aan mee te werken aan een preventief onderzoek, als ze daartoe de kans krijgen. Beide percentages zijn vrij hoog en onderstrepen de aandacht voor gezondheid en de grote interesse in preventieve screenings, zowel van de kant van de werkgever, als de individuele verzekerde. Bijna eenderde van de respondenten (30 procent) vindt dat werkgevers meer moeten investeren in preventief onderzoek, waarmee bijvoorbeeld hart- en vaatziekten vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Diezelfde groep (31 procent) vindt dat werkgevers mensen die dit nodig hebben (vastgesteld in de screenings) lifestyle programma?s moeten aanbieden die hun gezondheid verbeteren.

Een kwart (26 procent) van de respondenten vindt dat het de taak van de werkgever is om te stimuleren dat mensen gezond eten en voldoende bewegen. Een ruime meerderheid (72 procent) vindt juist dat een werkgever zich hier niet in moet mengen en alleen verantwoordelijk is voor een goed arbeidsklimaat waarin de werknemer zijn of haar werk kan doen. Werkend Nederland is dus verdeeld over een actieve opstelling van de werkgever ten aanzien van de gezondheid. 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen