Brochures patiënttevredenheid en prestatieindicatoren

0
158

De publieksuitgave ‘Trends in Tevredenheid’ is het resultaat van het periodiek patienttevredenheidsonderzoek in de UMC’s, uitgevoerd door Prismant – voor de derde keer alweer. Dit onderzoek heeft zich bewezen als betrouwbaar vergelijkingsinstrument voor patienttevredenheid. Wij zijn verheugd dat maar liefst 86.000 patienten de moeite wilden nemen om de aangeboden vragenlijst in te vullen. Daarmee hebben zij de UMC’s voorzien van robuuste informatie die zowel tot toetssteen, als tot leidraad kan dienen voor verbeteracties. Het beeld uit de ‘Trends’ is consistent met dat van de afgelopen jaren: UMC-patienten zijn erg tevreden over de verschillende aspecten van de aan hen geleverde zorg, en de bandbreedte tussen de acht UMC’s blijkt buitengewoon gering. Zorgen blijven er echter over de kwaliteit van de informatie en over de nazorg, die zijn volgens de patienten voor verbetering vatbaar. In de brochure ‘UMC’s gespiegeld’ hebben de UMC’s de uitkomsten van de IGZ-prestatie-indicatoren naast elkaar gezet en is een analyse van de resultaten gemaakt. Voor de NFU is dit een eerste publieke aanzet om meer inzicht te genereren in de waarde van deze prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn ontwikkeld als toezichtinstrument voor de Inspectie en worden gebruikt door de UMC’s om de interne kwaliteit te verbeteren. Ze worden echter in toenemende mate ingezet om ziekenhuizen onderling te vergelijken, zowel door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, alsook door partijen die sturingsinformatie zoeken voor patienten en consumenten. Denk bijvoorbeeld aan de publicatie op de website www.kiesbeter.nl. De NFU heeft twijfels over deze ontwikkeling. De indicatoren zijn in tegenstelling tot het tevredenheidsonderzoek nog onvoldoende ontwikkeld – en niet gevalideerd – voor het onderling vergelijken van ziekenhuizen. Het gevaar is dan reeel dat uit de resultaten verkeerde conclusies worden getrokken. Deze brochure is een aanzet tot het verhogen van het inzicht in de betekenis van prestatie-indicatoren, zowel als kwaliteitsinstrument voor intern gebruik, als – waar mogelijk – als instrument voor benchmarking. De NFU streeft ernaar het inzicht in de komende jaren te verdiepen. Bron: NFU