Innovatie medische technologie blijft achter

0
206

De innovatie in de medische sector blijft in Nederland achter. Oorzaak is de kloof tussen de ontwikkeling van kennis en toepassing ervan.


Dit concluderen onderzoekers van de Rotterdam School of Management. Zij stellen daarom dat het rendement uit investeringen in onderzoek en ontwikkeling van medische producten fors omhoog moet. Hiervoor is meer samenwerking nodig, effectief leiderschap en een professioneel middenkader.

De studie ‘Meer rendement uit R&D’ is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Zorginnovatieplatform: Innovatie binnen Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie moet hoger

Bron: VWS