Globesitas: Integratie maakt slank

Array

Minderheden meer gewicht / druk 1
Minderheden meer gewicht / druk 1
J.M. Dagevos & Dagevos, H.

Wereldwijd is er sprake van een toename van het aantal mensen dat te maken heeft met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht). Sommigen menen dat overgewicht inmiddels epidemische vormen heeft aangenomen. Ter aanduiding spreekt men wel over ‘globesitas’.


Ook in Nederland is in de afgelopen decennia het aantal te dikke personen snel toegenomen. Deze publicatie gaat in op de vraag in hoeverre zwaarlijvigheid voorkomt onder de niet-westerse allochtone bevolking in ons land, in welke mate er verschillen bestaan met de autochtone bevolking en door welke factoren deze verschillen verklaard kunnen worden.


Minderheden meer gewicht. Overgewicht bij Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers en het belang van integratiefactoren. Bij een Body Mass Index (BMI) van 25 en hoger wordt gesproken van overgewicht. Volgens deze index is meer dan de helft van de Turken (55%), Marokkanen (51%) en Antillianen (50%) te zwaar. Bij Surinamers en autochtonen ligt dit aandeel rond de 45%.


Minderheden meer gewicht / druk 1
J.M. Dagevos & Dagevos, H.

Grote verschillen doen zich voor bij de ouderen. Van de Turkse 55-plussers heeft 83% een BMI hoger dan 25. Bij Marokkaanse 55-plussers is dit 78% tegen 60% van de autochtone 55-plussers.


Terwijl bij mannen vaak sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30), is bij ongeveer een kwart van de allochtone vrouwen sprake van obesitas (BMI van 30 of meer). Onder Antilliaanse vrouwen is dit aandeel 25%, onder Creools-Surinaamse vrouwen 24% en onder Turkse vrouwen 21%, tegen 12% onder autochtone vrouwen.


Allochtonen van de tweede generatie en allochtonen die de Nederlandse taal goed beheersen en vaak met autochtonen omgaan hebben dezelfde kans op een hoog BMI als autochtonen. Integratie in de Nederlandse samenleving lijkt een gunstig effect te hebben op gewicht.


Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Minderheden meer gewicht. Overgewicht bij Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers en het belang van integratiefactoren, die op woensdag 20 augustus jl. is verschenen. In het rapport geven onderzoekers dr. Jaco Dagevos (SCP) en dr. Hans Dagevos (LEI – Wageningen UR) een beeld van de mate van overgewicht onder niet-westerse allochtonen in Nederland. Aandacht wordt verder besteed aan de relatie met integratiefactoren.


Minderheden meer gewicht. Overgewicht bij Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers en het belang van integratiefactoren, Jaco Dagevos en Hans Dagevos , Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2008, ISBN 978 90 377 0394 8, prijs € 9,90.

Minderheden meer gewicht / druk 1
Minderheden meer gewicht / druk 1
J.M. Dagevos & Dagevos, H.


De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen via de web-site: www.scp.nl


Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen