Prinsjesdag 2008: ‘zorg voor de toekomst

0
223

In 2009 gaan minister Klink en staatssecretaris Bussemaker verder met hun beleid om de zorg beter op elkaar af te stemmen en te organiseren rond de client.


Minister Klink wil de samenhang binnen de eerste lijn en tussen eerste lijn en ziekenhuizen stimuleren. Om dit te bereiken wil hij de bekostiging aanpassen. Daarnaast wil hij de zorg voor chronisch zieken zo organiseren dat zij deze dichtbij huis ontvangen.

De belangrijkste maatregelen die staatssecretaris Bussemaker vandaag aankondigt liggen op het terrein van de AWBZ en de compensatie van hoge zorgkosten door chronisch zieken en gehandicapten. Per 1 januari 2009 gaat een nieuwe regeling de bestaande buitengewone-uitgavenregeling vervangen. ‘Hiermee komt er voor de chronisch zieken en gehandicapten een regeling die recht doet aan de kosten die zij maken’, zei de staatssecretaris in een toelichting.

Meer informatie over de beleidsplannen van VWS vindt u in het dossier Prinsjesdag 2008 op deze site.

Actueel Nieuwsberichten Kamerstukken Agenda Toespraken Vraag en antwoord Alle publicaties WOB-verzoeken Openstaande kamervragen