Sportarts heeft Sportmedisch EPD

0
189

De wereld is veranderd: zorgverzekeraars en patienten stellen andere eisen. Daarom is de invoering van het Sportmedisch Dossier onontkoombaar, vindt Be Scholte, secretaris van SMA Noord en bestuurslid van de FSMI.


Klik hier voor een filmpje over het Sportmedisch Dossier!

‘Zorgverzekeraars willen geen overzichtjes op papier, maar elektronisch aangeleverde informatie. Nu zit daar wellicht nog een mate van vrijheid in,maar in de toekomst wordt dat een keiharde eis. Het zou me niets verbazen als het zelfs een voorwaarde voor erkenning werd. Als je je gegevens niet elektronisch kunt aanleveren via een controleerbaar systeem, doet een zorgverzekeraar geen zaken meer met je. Dan zijn alle inspanningen om je erkenning te krijgen voor niets geweest.’Aldus Be Scholte over de invoering van het Sportmedisch Dossier.

Daarnaast ziet hij dat klanten anders geworden zijn.‘Vroeger vond een gemiddelde voetbalclub het geen probleem om vijf weken te wachten op de uitslag van een keuring. Nu hangen ze in het gunstigste geval na een paar weken aan de telefoon om te vragen waar de informatie blijft. Of ze geven expliciet aan dat ze
niet meer met sportarts X willen werken omdat hij zo laat rapporteert.
Als je pech hebt, gaan ze meteen naar de concurrent.’ Een derde reden om het Dossier in te voeren is de financiele administratie:‘Door de vele betalingsmogelijkheden was het voorheen moeilijk om een goed overzicht te krijgen van je verrichtingen en dus van je omzet. Nu is die informatie met een
druk op de knop beschikbaar.’

Win-winsituatie
Enerzijds ziet Be Scholte de invoering van het Dossier dus als iets onontkoombaars; anderzijds weet hij uit eigen ervaring dat zoiets tijd en moeite kost. ‘Als je medewerkers niet zijn opgegroeid
met automatisering, mag je niet verwachten dat ze zomaar met het Dossier kunnen werken. Binnen ons SMA konden we dat oplossen door een arts die veel affiniteit heeft met automatisering, als trekker te laten fungeren. De overige gebruikers hebben we een training gegeven. En zeker, ook het invoeren
van alle basisgegevens in het Dossier kost tijd.’ Toch betalen die investeringen zichzelf terug: ‘Als SMA-bestuur hebben we onze financiele administratie goed op orde en blijven een serieuze partner voor verzekeraars. Artsen hoeven veel minder tijd aan administratie en rapportages te besteden en kunnen
zich dus meer met hun patienten bezighouden.Volgens mij is dat een win-winsituatie.’


Met het Sportmedisch Dossier overziet u in één oogopslag het hele behandelproces van een patient. Alle gegevens van de basisregistratie tot en met de resultaten van uitgebreide medische onderzoeken kunt u erin vastleggen. Deze gegevens zijn vervolgens weer te gebruiken voor de correspondentie met andere artsen en verzekeraars. Ook uw afspraken kunt u registreren en terugzien in het Dossier.

Klik hier voor meer informatie (folder september 2008)

Klik hier voor de website van VIR e-Care Solutions