Zorgverzekeraars moeten verzekerden informeren over gegevensverwerking CBP waarschuwt voor aanvullend onderzoek

0
166

Indien zorgverzekeraars verzekerden onvoldoende informeren over gegevensverstrekking in het kader van de toepassing ‘Controle Op Verzekering’ (COV) handelen zij in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit oordeelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond van onderzoek. Zorgverzekeraars moeten hun werkwijze zo spoedig mogelijk geheel in overeenstemming brengen met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor zover dit nog niet het geval is. Ook moeten zij verzekerden wiens persoonsgegevens in het kader van COV reeds zijn verstrekt zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld, alsnog informeren. Het CBP wijst er op dat zij in de nabije toekomst mogelijk aanvullend onderzoek uitvoert bij individuele zorgverzekeraars.pdf documentlees de definitieve bevindingen (81 KB)


De firma VECOZO B.V. biedt zorgverleners de toepassing ‘Controle Op Verzekering’ (COV) aan. Hiermee kunnen zorgverleners controleren of iemand verzekerd is, bij welke zorgverzekeraar de verzekering loopt en welk pakket het betreft. De zorgverzekeraars en zorgverleners hebben belang hierbij. Tegelijkertijd moet de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerden zo beperkt mogelijk zijn. Bij de toepassing COV worden onder meer naam-, adres- en woonplaatsgegevens aan alle deelnemende zorgverleners verstrekt waardoor zeer veel mensen toegang hebben tot deze gegevens. Het CBP benadrukt dat het tonen van adresgegevens aan alle deelnemende zorgverleners een groot risico vormt voor mensen die reden hebben hun verblijfplaats geheim te houden. In dit kader is het uitermate belangrijk dat betrokkenen expliciet en volledig zijn geïnformeerd over de gegevensverwerking. Alleen als zij weet hebben van de volle omvang van de gegevensverwerking kunnen zij immers het risico dat dit voor hen oplevert beoordelen en op basis daarvan bezwaar tegen de verwerking maken. De verwerking van adresgegevens moet achterwege blijven als iemand een geheim adres aanvraagt omdat hij in een risicovolle situatie verkeert.

In december 2007 besloot het CBP onderzoek te doen naar het beschikbaar stellen van adresgegevens van verzekerden via de toepassing COV. Kort erna trof de firma Vecozo een tijdelijke maatregel waardoor adresgegevens niet meer zichtbaar zijn voor zorgverleners die gebruik maken van deze toepassing. Inmiddels zijn via Vecozo de adresgegevens van verzekerden van enkele zorgverzekeraars weer beschikbaar.


Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.
Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Vorig artikelHet nut van een telefoontje bij Artrose
Volgend artikelPeter Groenewegen nieuwe directeur NIVEL
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.