Adverteren op Medicalfacts.nl

0
10027

Medicalfacts.nl is een organisatie waar uw medisch nieuws kan lezen en waar u uw nieuws kan aanbieden. Om dit werk te kunnen doen, zijn wij afhankelijk van reclame inkomsten en sponsoren. Wij willen graag met u in contact komen om de mogelijkheden te bekijken.Wij willen graag daarnaast ook graag uw vacatures plaatsen.

Adverteren op Medicalfacts kan op basis van een cpm campagne in combinatie met redactionele ondersteuning van uw banners en advertorials. Daarnaast kunnen we ook altijd een maatwerk campagne maken. Wellicht is het een idee om het artikel wat u naar stuurt te integreren in een campagne waarbij wij ons zullen inspannen om de uw diensten goed te promoten te vervullen.


Medicalfacts heeft dagelijks minimaal 4 berichten in het gezondheidkatern bij googlenews staan. En hierdoor is de kans groot dat ook uw artikel in googlnews terecht komt. Wij helpen u om het artikel zo te optimaliseren dat de kans groot is dat hij door veel andere site wordt opgepikt. Vanwege de grote populariteit onder medici en paramedici, farmaceuten en vele andere zorgverleners is Medicalfacts een prima manier om uw boodschap onder de aandacht te brengen bij nieuwe en bestaand contacten. Op onze website kan je en bijvoorbeeld verslag te doen van congressen om meer publiciteit te genereren. Of een editorial aanvragen bij onze redactie om jullie diensten onder de aandacht te brengen.Sinds een half jaar is onze clickthrough rate maar liefst 5,5 % (adsense stats)

Medicalfacts.nl is website die steeds populairder is geworden onder zorgverleners om digitaal informatie en nieuws te lezen. Medicalfacts.nl is een medische nieuwssite gericht op professionals in de zorg, die sinds augustus 2004 bestaat. Het nieuws op nationaal niveau bestrijkt zowel de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast is er ook buitenlands nieuws op de website te vinden.

Dagelijks worden de laatste nieuwsfeiten uit de medische wereld op Medicalfacts.nl geplaatst. Nieuwsfeiten, Opinie en aankondigingen wisselen elkaar af. Het aantal bezoekers neemt maandelijks toe. Naast medici wordt de site bezocht door velerlei disciplines, zowel door zorgverzekeraars als beleidsmakers adviesburo’s en overheidsinstellingen en een grote groep andere belangstellenden. Het bereik van Medicalfacts is 100.000 views per maand met zo’n 75000 unieke bezoekers. Voor meer informatie neemt u contact op met info@medicalfacts.nl of belt u 085 00200 58