Investeren in oogpreventie drukt zorgpremies

0
231

Het voorkómen van oogziektes loont. Door adequate preventie van oogaandoeningen zijn er bijvoorbeeld minder valfracturen en minder depressies bij ouderen. Aldus enkele sprekers tijdens het World Sight Day symposium op 9 oktober 2008 in VU medisch centrum. Tweede Kamerlid Agnes Kant stelt deze middag dat door adequate preventieprojecten de kwaliteit van leven verbetert en de zorgpremies omlaag kunnen.


World Sight Day is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vindt over de hele wereld plaats. Het thema is dit jaar de preventie van blindheid en slechtziendheid bij ouderen. Door de toenemende vergrijzing is er een forse stijging van oogafwijkingen. Op dit moment zijn er circa 150.000 Nederlanders onnodig blind of slechtziend; meer dan 80% hiervan is ouder dan 50 jaar. Verwacht wordt dat door de vergrijzing in 2020 het aantal senioren met slechtziendheid en blindheid is verdubbeld.

Het WHO Programma VISION 2020 Netherlands heeft tot doel het aantal gevallen van blindheid en slechtziendheid in het jaar 2020 tot de helft te reduceren. Tijdens het symposium op World Sight Day in VU medisch centrum wordt vanuit breed perspectief naar deze oogproblematiek in Nederland gekeken. Met name oplossingen om deze toename te reduceren komen aan de orde.

Zo benadert Agnes Kant de problematiek vanuit politiek perspectief en Wim van Minnen (directeur van de Samenwerkende Ouderenorganisaties) belicht de kwestie vanuit het perspectief van ouderen. Zie voor het volledige programma: www.vumc.nl/opleidingen/agenda/1625306/

Het symposium vindt plaats in de Amstelzaal van VUmc en start om 13.30 uur.
We nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen