Artsen internetapotheek in hoger beroep niet strafbaar

0
249

Zes artsen die waren verbonden aan internetapotheek De Amert in Veghel kunnen daarvoor geen straf krijgen. Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch heeft bepaald dat de artsen die verbonden waren aan internetapotheek, niet strafbaar hebben gehandeld. De apotheker en diens zakenpartner werden wel bestraft, zij het een stuk milder dan in eerste aanleg. De artsen werd onder ander betrokkenheid verweten bij de export van geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen.

De apotheker zelf werd in hoger beroep wel opnieuw veroordeeld. Hij kreeg een boete van 5000 euro voor het afleveren van niet-geregistreerde medicijnen. De rechtbank legde hem eerder een celstraf op. De door het gerechtshof vrijgesproken artsen, die via internet ingestuurde aanvraagformulieren beoordeelden zonder de patienten te zien, kregen van de rechtbank nog boetes varierend van 1250 tot 45.000 euro.


De apotheker wordt wel veroordeeld, tot een boete van 5000 euro of 55 dagen cel, met aftrek van voorarrest. Dat is al minder dan de straf die hij kreeg opgelegd in eerste aanleg, toen betrof het honderd dagen gevangenisstraf en 200.000 euro boete.

Ook de artsen werden in eerste aanleg veroordeeld. Het betrof boetes tussen de 1250 en 45.000 euro.De betrokken groothandelaar en zakenpartner van de apotheker, werd in hoger beroep veroordeeld tot 10.000 euro boete.

De apotheker en zijn zakenpartner verklaarden dat ze aan het pionieren waren met een nieuwe manier van medicijnverstrekking. Dat gold ook voor de artsen. Volgens justitie was het de initiatiefnemers vooral te doen om snel en gemakkelijk veel geld te verdienen, waarbij gevaren voor de volksgezondheid op de koop toe werden genomen. De apotheker stuurde bijvoorbeeld medicijnen naar het buitenland die in Nederland niet geregistreerd zijn. Dat is verboden. Al ging het om medicijnen die in andere landen wel geregistreerd zijn en soms dezelfde werkzame stoffen hebben als in Nederland wel toegestane medicijnen.

Het Hof oordeelde dat de artsen inderdaad een grote rol speelden bij de export van geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, maar meent dat dit niet strafbaar was omdat de internetapotheek daarvoor een ontheffing had. Daarom zijn de artsen niet strafbaar. De zes artsen beoordeelden aanvraagformulieren voor geneesmiddelen die via internet waren ingestuurd. Zij zagen de patient niet.


Ook acht het Hof de artsen niet schuldig aan betrokkenheid bij de handel in niet-geregistreerde geneesmiddelen. Dit omdat zij er volgens het Hof op mochten vertrouwen dat de apotheker volgens de wet handelde. Wel oordeelt het Hof dat de artsen zich ervan hadden moeten vergewissen dat hun gedrag geoorloofd was. Echter, op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening die destijds gold – in de periode 2003 en 2004 –, was het afleveren van geneesmiddelen aan patienten bij uitstek de verantwoordelijkheid van de apotheker.

De internetapotheek is inmiddels gestopt.