Nederland eHealth-land

0
410

2009 wordt een belangrijk jaar voor Nederland eHealth-land. Bij ongewijzigd beleid zal in 2009 eindelijk het EPD landelijk worden ingevoerd en de wet op het EPD in werking treden. Begin november is het ministerie van VWS een EPD-publiekscampagne begonnen. Een uniform, uitwisselbaar elektronisch dossier is hét fundament voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eHealth, telemedicine en Health 2.0. Nederland heeft de kennis, de kunde én de infrastructuur om voorop te lopen op het gebied van eHealth innovaties.
In het belang van betaalbare kwaliteitszorg nu en in de toekomst. En in het belang van meer empowerment voor patienten en zorgverleners. Maar zo ver is het nog niet.


De NVEH wil samen met patientenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderzoeksinstellingen, industrie en overheden optrekken en voor doorbraken zorgen om deze koploper positie te realiseren. Onze Canadese ISfTeH zusterorganisatie, de Canadian Society of Telehealth, is hierbij een inspirerend voorbeeld. Op het gebied van telehealth is Canada een aantal ervaringsjaren verder.


Het CST congres TeleHealth 2008: “Convergence to Care: Patients, Providers and Technology”.

Begin oktober werd in Ottawa, Canada het congres Telehealth 2008 gehouden door the Canadian Society for Telehealth (CST) in samenwerking met ISfTeH (International Society for Telehealth and eHealth). Canada Telehealth 2008 werd bijgewoond door Chris Flim. Het thema dit jaar: Convergence to Care: Patients, Providers and Technology Doordat afstand een dominante factor is in Canada is in de afgelopen 10-15 jaar op ruime schaal ervaring opgedaan met het opschalen en steeds meer ‘mainstream’ maken van Telehealth als regulier onderdeel van de zorg. Ze komen nog vaak dezelfde issues tegen als Europese landen, maar zijn toch net een paar ervaringsjaren verder. De focus ligt in Canada daarbij op aanschaf, ingebruikname en exploitatie van Telehealth daar waar in veel Europese landen (waaronder Nederland) de focus nog sterk ligt op research, development en pilots. Productinnovatie gaat wel door, maar procesinnovatie en
verandermanagement hebben primaire focus. Overigens vindt ook in Europa de omslag plaats.
Zo ligt in het Europese Ambient Assisted Living programma de nadruk óók primair op
procesinnovatie.

Een paar aandachtspunten die voor Nederland relevant zijn.
· Telehealth is over 10-15 jaar gewoon “health”. Om daar te komen vereist gerichte actie en
verandermanagement, ook van de overheid.
· De tijd van pilots en losse ‘point-to-point’ oplossingen is voorbij. Telehealth oplossingen
moeten passen binnen de eHealth strategie en waar relevant dezelfde standaarden
hanteren, inclusief de spelregels voor EHR/PHR, privacy, security, availability (drie
generaties Telehealth. Op weg naar volledig integratie met het EPD).
· Generieke basisvoorzieningen voor allen moeten voorgeschoten worden om business cases
van individuele partijen positief te krijgen.
· Landelijke spelregels zijn nodig om initiatieven te financieren of vergoeden. ‘Criteria voor
goede Zorg (op Afstand)’. Bijvoorbeeld criteria voor patienten, zorgverleners, zorgprocessen
en -protocollen, business cases, infrastructuur, standaarden.
· Een expliciete strategie op landelijk, regionaal en lokaal (institutioneel) niveau.
· Regel de ‘voorkant’ van de financiering eerst zodat zorgverleners op identieke wijze kunnen
declareren als voor andere zorgactiviteiten, en zorg pas daarna voor de structurele
aanpassing van wet- en regelgeving. Dat duurt nu eenmaal veel langer.
· Zoek de ‘voorlopers’ bij artsen, maar maak ook gebruik van de trekkracht bij patienten en
verpleegkundigen. Telehealth wordt operationeel voornamelijk gedaan voor
verpleegkundigen (onder toezicht van een arts). Telenursing wordt een belangrijke
verpleegkundige discipline.
· Kijk goed naar de relatie met eHealth ontwikkelingen als Personal Health Records en
Health2.0
· Telehealth is en blijft mensenwerk. De patient en de zorgverlener staan centraal. De
techniek moet faciliteren bij het zorgproces en niet andersom.
Met partijen als VWS, Nictiz en koepels van patienten, zorgprofessionals en –instellingen wordt
gesproken hoe Nederland vervolgstappen kan zetten om Telehealth te maken tot gewone zorg.

Medicine 2.0 in Toronto (chair: Gunther Eysenbach) was een succes. Het congres gaf een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van social networking en interactive eHealth toepassingen. De proceedings zijn hier beschikbaar. Op internet zijn diverse weblogs actief over de next generation technology. De effecten van mobile en wearable technology en de creatieve aspecten van technologie zijn echter nog onvoldoende belicht.

Ook voor de NVEH wordt 2009 een belangrijk jaar. Naast een bijdrage aan de steeds langere lijst van eHealth symposia en congressen, staat het eigen symposium en de 2e Week van de eHealth op de agenda. De NVEH kan niet zonder actieve leden. Doe mee en word lid van de NVEH!
Deze maand vinden er twee belangwekkende wetenschappelijke promoties plaats op het gebied
van eHealth: één aan de Universiteit Twente en één aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Niet geheel toevallig: het Center for eHealth Research van de UT en de Digitale IVF poli van het
UMC St Radboud spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van awareness en evidence van
eHealth toepassingen.
Bron: NVEH