Zorgcliënt voelt met zorgopafstand zich veiliger en kan langer thuis wonen

0
198

Ouderen zijn zeer tevreden over zorg op afstand via telebegeleiding of een videonetwerk. Clienten voelen zich door deze interactieve zorg veiliger. Ook kunnen zij dankzij het video- of telecontact langer thuis blijven wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van brancheorganisatie ActiZ. Op een congres over dit thema doet ActiZ vandaag een oproep om vaart te maken met de verdere invoering van zorg op afstand.


Ruim 1.100 AWBZ- en overige zorgclienten maken op dit moment gebruik van zorg op afstand. Via telebegeleiding of een videonetwerk kunnen zij contact hebben met hun zorgverleners en zo begeleiding en advies krijgen. Vooral ouderen van boven de 75 jaar en met een chronische ziekte maken gebruik van deze relatief nieuwe techniek. En naar volle tevredenheid, zo blijkt uit het representatieve onderzoek. Van de clienten voelt 71% zich veiliger en 61% zegt door de zorg op afstand langer thuis te kunnen blijven wonen. Het leven is aangenamer en de zelfstandigheid is toegenomen, aldus de clienten. Waar clienten daarvoor toestemming hebben gegeven, kan de zorgverlener ook zelf het initiatief nemen om via een camera bij de client in de kamer te kijken. Ook over deze mogelijkheid zijn de meeste clienten positief. Zorg op afstand is een geweldige uitvinding meent 76% van de gebruikers.


Vaart maken
Niet alleen clienten zijn positief; ook de betrokken zorgverleners vinden dat videocommunicatie het werk aantrekkelijker en gevarieerder maakt. Daarnaast biedt het ‘zorgverlenen op afstand’ nieuwe mogelijkheden voor verpleegkundigen die nu niet in de zorg aan het werk zijn. Al met al is het zaak om vaart te maken met de verdere invoering van zorg op afstand, vindt ActiZ. De zorgvraag blijft immers stijgen en er ontstaat een steeds groter tekort aan zorgverleners. Tegelijk willen mensen langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving blijven wonen. Zorg op afstand is een belangrijk middel en antwoord op deze ontwikkelingen. Daarom moeten veel meer mensen aangesloten worden op bijvoorbeeld videonetwerken. Meestal is er nu alleen nog sprake van communicatie tussen zorgclient en zorgverlener. ActiZ wil de mogelijkheden graag uitbreiden met veel meer diensten en bijvoorbeeld manieren om sociale contacten te leggen. Ook is het van belang dat deze nieuwe wijze van zorgverlenen verder integreert in de reguliere zorg.


Actiepunten
Om de benodigde vaart te maken zijn drie punten heel belangrijk. Allereerst moeten de technische systemen en programma’s beter op elkaar gaan aansluiten. Verder wordt zorg op afstand nu nog betaald uit tijdelijke financieringsregelingen. Er moet snel duidelijk worden hoe de defintieve financiering er uit gaat zien. Ook het inpassen van deze nieuwe vorm van zorg in de huidige zorg vraagt aandacht.


Sinds 2005 voert ActiZ het programma Zorg op afstand uit. Dit programma is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van zorg op afstand. Op dit moment doen twaalf zorginstellingen als pioniers mee aan het programma; ruim 1.100 clienten zijn aangesloten op een zorg op afstand-systeem.