Internationale aanpak genitale verminking

0
230

Nederland en Frankrijk gaan nauwer samenwerken aan het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (vgv). Dat is het resultaat van een tweedaags werkbezoek van staatssecretaris Bussemaker aan Parijs.

Het werkbezoek viel samen met de internationale VN-dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. Met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en kenniscentrum Pharos bracht Bussemaker een bezoek aan een consultatiebureau in de Parijse voorstad Saint-Denis, waar jaarlijks zo’n 2000 meisjes worden geboren, die het risico lopen besneden te worden.

Om vgv te voorkoming wordt de risicogroep in Frankrijk via voorlichting bewust gemaakt van de juridische gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Ouders die met kinderen op vakantie gaan naar het land van herkomst, krijgen bij het consultatiebureau een certificaat mee. Daarmee verklaren zij dat hun dochters ongeschonden zullen terugbrengen. In de opleiding van Franse medici wordt speciaal aandacht besteed aan vgv.

Bussemaker maakte met de Franse minister Valerie Letard afspraken over een actievere Europese aanpak van het vgv-probleem.


  • Huiselijk geweld Dossier | 23 juli 2008 Geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals eergerelateerd geweld, mensenhandel en vrouwelijk genitale verminking) en in huiselijke kring is vaak onzichtbaar. VWS biedt slachtoffers tijdig goede opvang en hulp.