Julius centrum start breed onderzoek naar Self management

0
208Bij zeven ziekenhuizen en tal van huisartspraktijken begint Juliusonderzoeker Jaap Trappenburg een onderzoek naar het effect van het ophangen van een actiekaart aan bijvoorbeeld de koelkastdeur van een patient met de aandoening COPD. Op die kaart staat aangegeven bij welke symptomen een patient moet handelen: bijvoorbeeld de eigen medicatie bijstellen, het aantal pufjes verhogen of de behandelaar al dan niet met spoed bellen. Honderden patienten krijgen die kaart wel en honderden krijgen die niet: promovendus Trappenburg voert een gerandomiseerde trial uit. De verwachting is dat patienten met actiekaart beter hun eigen ziekte managen, een hogere kwaliteit van leven bereiken en minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Aan de trial ging een voorbereidend onderzoek vooraf om professionals op één lijn te krijgen over de adviezen op de actiekaart. Er bestonden nogal wat verschillende meningen over de vraag bij welke symptomen een patient wat zou moeten doen. Maar nu zitten de collega?s in de zeven ziekenhuizen en de huisartsen op één lijn. De uitkomsten van de trial zijn bekend begin 2010. De Canadese hoogleraar Bourbeau (zie bericht hierboven) is adviseur van de studie. Het emailadres van Trappenburg is J.Trappenburg@umcutrecht.nl


Guus Schrijvers