Medisch onderwijs Maastricht naar Saoudi-Arabië

0
198

De medische faculteit van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ stelt haar onderwijscurriculum in een franchise formule beschikbaar aan een nieuw te bouwen universiteit in Saoudi-Arabie. De rijke Al-Rajhi-familie uit dat land neemt het initiatief tot het vestigen van een nieuwe medische universiteit naar het model van de Maastrichtse Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Het is de eerste keer dat een Nederlands onderwijscurriculum op deze schaal wordt ‘verkocht’ aan een partner buiten Europa. Donderdag 18 december werd hiervoor het contract getekend in Maastricht.

De nieuwe universiteit wordt gevestigd in Bukayriah, in de provincie Al Qassim, en gaat in eerste instantie vijfhonderd Geneeskundestudenten opleiden, later gevolgd door nog eens vijfhonderd Geneeskundestudenten en duizend studenten ‘Health and Life Sciences’. Op 1 september 2010 start het onderwijsprogramma. De komende elf jaar zullen medewerkers van de Al-Rahji-universiteit naar Maastricht komen om getraind te worden in het onderwijzen van het Maastrichtse Geneeskundeonderwijs, inclusief het Maastrichtse onderwijssysteem: Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). De Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ zal zich periodiek vergewissen van de kwaliteit van het programma van de Al-Rahji universiteit.

Het PGO, samen met de excellente reputatie van het Maastrichtse curriculum, was voor de familie Al-Rahji de belangrijkste reden om met de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ in zee te gaan.
De familie Al-Rahji is een bekende bankiersfamilie in Saoudi-Arabie, die naast haar vele zakelijke projecten bekend staat als een vooraanstaand filantroop. Behalve een universiteit komt er op hetzelfde terrein van 1.2 miljoen m2 op termijn een ziekenhuis met hoogwaardige onderzoekscentra gevestigd. Ook hierbij zal de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ nauw betrokken zijn.

Deze stap past in de strategie van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ om haar onderwijs en onderzoek ook buiten de Europese grenzen te profileren. In oktober werd een voorloper van het huidige contract al getekend in Saoudi-Arabie, in het bijzijn van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

Op 18 december wordt het officieel contract getekend door Jo Ritzen (voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht), Guy Peeters (voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+), Martin Paul (decaan en vicevoorzitter bestuur van Maastricht UMC+) Saleh Al-Damegh (die namens de Al-Rajhi-familie het contact met Maastricht initieerde) en Khalid Al-Rajhi.