Artsenverklaring voor cholesterolverlagers.

Per 1 januari 2009 heeft de Minister van VWS nieuwe vergoedingsvoorwaarden gesteld aan de cholesterolverlagers. Bij het voorschrijven van atorvastatine, fluvastatine, rosuvastatine en ezetimibe is in het kader van deze voorwaarden een artsenverklaring nodig. Het NHG wil zuinige en doelmatige zorg bevorderen, maar is geen voorstander van artsenverklaringen. In plaats van het toevoegen van extra administratieve ballast aan de overvolle agenda van de huisarts ziet het NHG meer heil in een zorgvuldige implementatie van de NHG-Standaard op inhoudelijke gronden.

 

Voorwaarden voor de artsenverklaring

Deze voorwaarde stelt dat atorvastatine, fluvastatine, rosuvastatine en ezetimibe alleen worden vergoed indien de verzekerde een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen en volgens de Nederlandse richtlijnen wordt behandeld. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande gebruikers. Achtergrond van deze maatregel zijn de zeer uiteenlopende kosten voor de verschillende statines. Zo zijn de kosten voor simvastatine 40 mg op dit moment ongeveer € 10 per jaar en die van de ongeveer equipotente doseringen van atorvastatine 20 mg en rosuvastatine 10 mg volgens het CVZ (www.medicijnkosten.nl) respectievelijk  € 450 en € 330, exclusief afleverkosten.De artsenverklaring is te downloaden via http://www.zn.nl/Images/ZN_artsenverklaring_cholesterolverlagers_v1.4.11_tcm6-56032.pdf

 

Bron: NHG

Recente artikelen