Een jaar samenwerking bij zorg voor kinderen met diabetes

0
214

DIABOSS Amsterdam, het samenwerkingsverband van de kinderdiabetesteams van het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en vanaf januari ook het Slotervaart ziekenhuis, bestaat een jaar.

In Amsterdam hebben ongeveer tweehonderd kinderen diabetes. November 2007 startte het samenwerkingsverband DIABOSS met het doel hen de best mogelijke diabeteszorg aan te bieden, dicht bij huis. Diabetesverpleegkundige Fatima Ait-Taleb: ‘Je kunt veel van elkaar leren en vult elkaar aan. Alle teams willen de kinderen zo goed mogelijk leren leven met diabetes en hun daarbij zo adequaat mogelijk ondersteunen, onder meer met psychologische zorg en advies van dietisten over goede voeding. Maar samen heb je meer expertise in huis.’

Opgeleverd
Afgelopen jaar heeft het samenwerkingsverband alle afzonderlijke diabeteszorgprotocollen naast elkaar gelegd, besproken en op elkaar afgestemd. Zodat we allemaal dezelfde werkwijze hanteren bij de zorg voor kinderen met diabetes. Bijvoorbeeld bij het starten van een behandeling met de insulinepomp en de opvang van kinderen met heel lage of heel hoge bloedsuikerspiegels.
Het samenwerkingverband wil nu een 24-uurs bereikbaarheidsdienst realiseren. Daarbij hanteren alle aangesloten ziekenhuizen een gezamenlijk telefoonnummer en database, zodat alle dossiers beschikbaar zijn en wij voor elkaars kinderen kunnen zorgen.


Veel georganiseerd
De kinderdiabetesteams hebben verder samen al verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en leerzame uitjes georganiseerd voor kinderen met diabetes en hun ouders. De teams houden maandelijks gemeenschappelijke besprekingen, onder meer over innovatie en technologische ontwikkelingen op diabetesgebied. Ook nemen zij deel aan de landelijke werkgroep kinderdiabetes van de sectie endocrinologie van de Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde.


DIABOSS Amsterdam is een samenwerkingsverband van de kinderdiabetesteams van het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG en het Sint Lucas Andreas Zieken huis. DIA(betes)B(ovenIJ)O(LVG) en  S(intLucas Andreas )S(amen), kortom DIABOSS!

De doelstelling van DIABOSS is om de best mogelijke diabeteszorg aan Amsterdamse kinderen met diabetes te geven, zo dicht mogelijk bij huis. Kortom wij willen de kinderen en hun ouders zoveel mogelijk ondersteuning bieden om de diabetes van het kind de BAAS te zijn.

Alle 3 de kinderdiabetesteams hebben uitgebreide expertise op het gebied van het omgaan met een grote stadspopulatie, waarin zeer veel verschillende nationaliteiten en etniciteiten voorkomen.

Samen verzorgen de kinderdiabetesteams leeftijdsgerichte voorlichtings-bijeenkomsten op het gebied van kinderdiabetes voor ouders en voor kinderen. Voorts organiseren zij gezamenlijk uitjes voor de kinderen en soms ook voor de broerjes, zusjes en ouders.
DiaBoss is een stichting teneinde fondsen te kunnen werven om de activiteiten met de kinderen te kunnen bekostigen.

De kinderdiabetesteams houden maandelijks gemeenschappelijke besprekingen over richtlijnen, moeilijke behandelingen, innovatie en technologische ontwikkelingen op diabetes gebied.
Voorts nemen zij deel aan de landelijke werkgroep kinderdiabetes van de sectie endocrinologie van de Nederelandse Vereniging voor kindergeneeskunde.

Zij hebben een gemeenschappelijke database ontwikkeld om de resultaten van hun diabetesbehandeling inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.


Bron:SLAZ & Diaboss