Koningin Beatrix bezoekt vanmiddag Oncologiecentrum MUMC+

0
260

Hare Majesteit de Koningin bezoekt woensdagmiddag 14 januari a.s. het recent geopende Oncologiecentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Tijdens het bezoek staat het unieke patientgerichte concept van dit centrum centraal. De Koningin ontvangt informatie over de multidisciplinaire werkwijze van het centrum en over de focus van het wetenschappelijk onderzoek. In het samen met patienten ontwikkelde Ontmoetingscentrum spreekt zij met vrijwilligers en medewerkers.

Onderdeel van het bezoek is ook een kennismaking met de op dezelfde locatie gevestigde MAASTRO Clinic, waarmee het Oncologiecentrum samenwerkt. In deze kliniek staan radiotherapeutische technieken bij de behandeling van oncologiepatienten centraal. Het bezoek is gepland van circa 15.00 tot 16.30 uur.Via gesprekken met de directeur van het Oncologiecentrum, prof.dr. M. von Meyenfeldt, medisch oncoloog prof.dr. V. Tjan-Heijnen en directeur van onderzoeksinstituut GROW, prof.dr. P. van den Brandt, krijgt Hare Majesteit  een beeld geschetst van de multidisciplinaire aanpak die het centrum hanteert. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoeken op het vlak van de oncologie, die door het Maastricht UMC+ worden uitgevoerd. Om de intensieve samenwerking van Maastricht UMC+ met externe partners te illustreren, bezoekt zij ook de MAASTRO Clinic, waar directeur prof.dr. P. Lambin een korte presentatie zal verzorgen van de nieuwste radiotherapeutische behandelmogelijkheden.

Patienten bepaalden opzet Ontmoetingscentrum
Bij de totstandkoming van het Maastrichtse Oncologiecentrum hebben de patienten vanaf het begin een grote rol gespeeld. Zij hebben meegedacht over de inrichting, uitstraling en dienstverlening. Het sfeervolle Ontmoetingscentrum, naast de polikliniek, is bijvoorbeeld vormgegeven op basis van de wensen van de patienten. In dit Ontmoetingscentrum kunnen ze terecht voor informatie of voor een gesprek met een patientenvoorlichter. In het Oncologiecentrum hebben ook maatschappelijk werkers, psychologen, patientenverenigingen, revalidatieprogramma’s en andere vormen van zorgverlening een vaste plek.

Expertise
Kenmerkend voor het Oncologiecentrum is dat preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg  per tumorcategorie rond de patient zijn georganiseerd. Dat betekent dat per tumorsoort een team van professionals klaar staat om diagnose en behandeling zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De opzet van het Oncologiecentrum is daarnaast ook zodanig dat wetenschappelijk onderzoek direct aansluit op en beschikbaar is voor de behandeling van patienten. Door kennis en kunde op deze manier bij elkaar te brengen wil het Maastricht UMC Oncologiecentrum voor Limburg en Zuid-Oost Brabant fungeren als kennis- en expertisecentrum.


Bron: MUMC+