Europa houdt vermoeidheid verkeersvliegers in stand

Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers:

Nieuw onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek toont noodzaak aan van herziening wetgeving met betrekking tot vermoeidheid vliegtuigbemanning.

Een te verschijnen medisch en wetenschappelijk onderzoek waarin de Europese wetgeving met betrekking tot de Beperking van Vliegtijden wordt geevalueerd zal naar verwachting een aantal wettelijke bepalingen aanwijzen die verbetering behoeven om een toereikend niveau van vluchtveiligheid te kunnen garanderen. Het is aan de Europese Instellingen om de regelgeving met betrekking tot de Beperking van Vliegtijden onmiddellijk te herzien ten einde het risico van menselijk falen dat bijdraagt aan ongevallen en incidenten te vermijden.

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) zal naar verwachting begin volgende week de medische en wetenschappelijke evaluatie publiceren van de Europese wetgeving met betrekking tot de Beperking van Vliegtijden (FTL). Deze Evaluatie werd vereist door de EU-OPS Verordening, die in 2006 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd . Deze Verordening verplicht de Europese Commissie ook op basis van deze evaluatie “onmiddellijk voorstellen op te stellen en in te dienen om de betreffende technische bepalingen te verbeteren”.
De Beperking van Vliegtijden is één van de hoekstenen van vluchtveiligheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds eerder het verband aangetoond tussen vermoeidheid van de piloot (bijv. als gevolg van te lange diensttijd, volgend op onvoldoende rust-/slaapgelegenheid, etc.) en het risico van ongevallen en incidenten. Wetenschappelijke deskundigen geven vermoeidheid aan als bijdragende factor in 15 tot 20% van alle fatale ongevallen in de luchtvaart die voornamelijk het gevolg waren van menselijk falen. Het is duidelijk dat vliegtuigbemanningen hun taken alleen op een veilige wijze kunnen uitvoeren als ze voldoende alert zijn, vooral in kritieke omstandigheden; in geval van vermoeidheid is dit niet mogelijk. Europese passagiers en bemanningen hebben het recht te profiteren van hoge, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde veiligheidsnormen: Europese regelgeving moet ervoor zorgen dat bemanningen in goede conditie en vrij van vermoeidheid kunnen werken.

De 38.000 piloten vertegenwoordigd door de European Cockpit Association wachten met belangstelling op de publicatie van het Medische en Wetenschappelijke Evaluatie-onderzoek van EASA en de plannen van de Europese Instellingen om deze resultaten meteen te implementeren, zoals verplicht door de EU-OPS voorschriften.
Meer informatie kunt u vinden op de website van ECA: www.eurocockpit.be

Dit is een bericht van de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers.
De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen. Zij vertegenwoordigt met 4200 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in Nederland.