Nederlandse patiëntenbeweging wil spoedposten

seh1Voor patienten heeft samenwerking van huisartsenpost en Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) in spoedposten vier voordelen:
1. De spoedpost ligt op het ziekenhuisterrein en is makkelijker te vinden dan een huisartsenpost ergens in een woonwijk. Naar het ziekenhuis verwijzen altijd grote ANWB borden.
2. De patienten hoeven niet na te denken naar wie ze gaan: naar een huisarts of naar de specialist: een triagist helpt hun bij die keuze bij aankomst bij de spoedpost.
3. Als er in het diagnostisch traject toch een foto, een bloedbepaling of een consult bij een andere specialist nodig is, dan is dat snel geregeld, zonder transport naar een andere locatie.
4. Als een HAP het een keer heel druk heeft of huisartsen langdurig visite moeten rijden, dan kan de SEH of de ambulancezorg bijspringen. Dat geldt ook andersom.

Deze wijze woorden sprak Aart Mosterd, hoofdbestuurslid van de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF) en portefeuillehouder Acute Zorg. Hij was vroeger CDA Kamerlid. Mosterd deed zijn uitspraken toen hij op maandag 20 januari de prachtige nieuwbouw van de Spoedpost van het ziekenhuis Harderwijk opende.

Velen die ik sprak tijdens de rondleiding na de opening stemden in met de vier voordelen. Minister Klink had graag de opening bijgewoond maar was voor de huisartsen niet welkom vanwege zijn conflict met de NHG. Nu hebben hij en Koningin Beatrix op woensdag 22 januari de spoedpost en andere innovatieve afdelingen van het Sint Jansdal ziekenhuis te Harderwijk bezocht. Tot zover dit bericht.

Op 23 juni start de volgende Julius Masterclass voor zestien leidinggevenden bij ambulancediensten, ambulance meldkamers, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen, afdelingen verloskunde van ziekenhuizen, spoedposten, crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, beleidsinstanties en adviesbureaus. Wilt u hieraan deelnemen? Wilt u zich bekwamen en oefenen in onder meer draagvlakverwerving, conflicthantering, innoveren en het maken van prestatie indicatoren? Meld u dan aan bij Masterclass organisator Margriet Hageman op [email protected]

Guus Schrijvers

3 REACTIES

  1. 1. toen de huisartsen nog zelf diensten deden vanuit eigen praktijk was de “spoedpost” dichtbij de patiënt en kon de patiënt deze altijd vinden. In dorpen met veel toeristen verwezen ANWB borden in het dorp naar de huisarts.2. een triagist moet wel erg op de hoogte zijn van de kunde van huisartsen. Ik denk dat als een SEH-vplk dit gaat doen (al dan niet daarvoor opgeleid) dat een langere stage in een reguliere huisartsenpraktijk voorwaarde is. Vrienden en kennissen van mij die in de spoedzorg werkzaam zijn (SEH/ambulance) staan verbaasd over wat een huisarts aan spoed zelf kan afhandelen. Voordat ze mij kenden en daarover spraken, hadden ze daar geen inzicht in.  Een patiënt moet in mijn ogen altijd eerst contact opnemen met de huisarts die dan kan beslissen wat de volgende actie is. 3. laagdrempeligheid en medicalisering en overconsumptie van de diagnostische mogelijkheden ligt op de loer. Kostenverhogend en vaak denk ik onnodig.  Transport naar een ziekenhuis levert nauwelijks problemen op. Bij de dagzorg doenwe dat toch ook gewoon? 4. Als de HAP en SEH het te druk hebben moet de huisarts inspringen en andersom? Schoenmaker hou je bij je leest. Huisarstenzorg is geen SEH-zorg of ambulancezorg. Ik vind zowiezo dat op een U1 melding ook de huisarts moet rijden. Ik vind het een gruwel dat bij steeds meer huisartsenposten bij een U1 meteen de ambulance gestuurd wordt, zonder eerst zelf polshoogte te nemen. Een aantal ambulanceritten zal hierdoor zeker kunnen vervallen. Capaciteitsproblemen moet je niet oplossen door andere disciplines dan maar jouw werk te laten doen; die moet je structureel aanpakken. Wachttijden op een SEH en HAP bij mij in de buurt van 2-3 uur vind ik onacceptabel. Dan moet je dus zorgen dat er meer artsen dienst doen (maar dat willen ze niet) of je moet de patiënten beter instrueren wat spoed is en wat niet. Steeds vaker worden SEH en HAP gebruikt als een 24-uurs zorginstelling waar je altijd, laagdrempelig terecht kan. Een slechte ontwikkeling.

Comments are closed.