ADHD medicatie en psychiatrische bijwerkingen

0
240

adhd1De Food and Drug Administratrion (FDA) in de Verenigde Staten heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) en psychiatrische bijwerkingen. Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.

In 49 gerandomiseerde, klinische onderzoeken van fabrikanten van ADHD medicatie werd bekeken of psychose of manie optrad tijdens gebruik van het middel. Hieruit werd geconcludeerd dat van iedere 100 patienten die ADHD medicatie gedurende een jaar gebruiken, gemiddeld 1,48 patienten last krijgen van een psychotische bijwerking. Tevens werd een analyse gedaan in het spontane bijwerkingen rapportage systeem van de FDA. Dit leverde ruim 800 meldingen van deze bijwerking op. Bij meer dan 90% van de patienten was er geen voorgeschiedenis van een soortgelijke psychiatrische aandoening. De conclusie van het artikel is dat patienten en artsen er bewust van moeten zijn dat er bij het optreden van een psychose of manie tijdens gebruik van deze medicatie sprake van een bijwerking kan zijn.
De meest gebruikte medicatie voor ADHD in Nederland is methylfenidaat en atomoxetine. Zowel het optreden van hallucinaties als manie wordt als mogelijke bijwerking genoemd in de officiele productinformatie van methylfenidaat. Voor atomoxetine betreft dit nog geen bekende bijwerking.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving twee meldingen van hallucinaties bij gebruik van atomoxetine en zes meldingen bij gebruik van methylfenidaat. Het optreden van een manische reactie werd niet gemeld bij beide middelen.

Bron: Lareb