Regeling maatregelen Q-koorts

0
211

q-koortsMinister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal hygienevoorschriften uit het hygieneprotocol opgelegd aan geiten- en schapenhouders met meer dan 50 schapen of geiten.

De maatregelen hebben betrekking op de bestrijding van ongedierte, mestopslag en het vervoer en uitrijden van mest.

De regeling zal op 2 februari 2009 in werking treden.

Meer informatie

Wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten, TRCJZ/2009/244, 30 januari 2009 (Q-koorts) Maatregelen schapen- en geitenhouders wegens Q-koorts (persbericht, 28 januari 2009)