Invoering burgerservicenummer (BSN) in het LUMC

Array

bsnOp 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) in werking getreden. Met de invoering van deze wet is het voor alle zorgaanbieders verplicht om binnen een jaar het burgerservicenummer (BSN) van patienten vast te leggen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit geldt dus ook voor het LUMC.

Om dit te kunnen realiseren zijn vanaf maandag 2 februari tot en met vrijdag 29 mei 2009 in de centrale hal van het LUMC registratiepunten (zie download onderaan deze pagina) ingericht. Alle patienten dienen hier eenmalig hun BSN te laten registreren, voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak in het LUMC. Bij de registratie van het BSN is legitimatie verplicht. Patienten kunnen zich legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen zich legitimeren door middel van een eigen identiteitsbewijs, door middel van bijschrijving in het paspoort van één van de ouders of door de kennisgeving van toekenning van een BSN afkomstig van de gemeente.

Patienten van de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie en patienten van de polikliniek IHOB van het Willem-Alexander Kinder- en Jeugd Centrum kunnen zich direct op de (poli)kliniek van hun afspraak laten registreren.

Bron: LUMC

Recente artikelen