Zorgpadbekostiging bepleit in plaats van DBC’s

geld1Wie in ziekenhuizen een zorgpad voorbereidt, loopt tegen de bekostiging op via de Diagnose Behandelings Combinaties (DBC’s).  Want binnen de zorgpaden vindt vaak taakherschikking plaats naar nurse practitioners en verpleegkundig specialisten en van poliklinische zorg naar internetzorg.  Binnen een zorgpad zijn minder specialistenuren nodig dan gebruikelijk.  Het is dan gemakkelijker dat een ziekenhuis per patient van een zorgpad een lump sum ontvangt, zonder daarbij verplichte verdeelsleutels over diverse medische specialisten en uit te voeren verrichtingen.

Deze zorgpad DBCs zijn te vergelijken met de keten DBCs , die aan de orde zijn bij transmurale zorg aan patienten met diabetes en COPD. Dit pleidooi hield ondergetekende tijdens het congres Recente Ontwikkelingen in Zorgpaden en Zorgstraten in ziekenhuizen, dat het Julius Centrum organiseerde op vrijdag 30 januari.  Zijn voorstel kreeg bijval tijdens het congres.  Een chirurg wees op het gevaar dat een zorgpad doelmatigheidwinst oplevert, die dan een half jaar later wordt afgeroomd door de zorgverzekeraar.  Die gaat dan minder betalen.

In de wandelgangen van het congres sprak een cardioloog Guus Schrijvers aan: kunnen we niet een Centrum Voor Gezond Verstand en Zorg oprichten? Het is zo logisch om de bekostiging te koppelen aan de zorgpaden. De Power Point Presentatie van ondergetekende en andere sprekers op genoemd congres treft u aan op www.integratedcare.nl, doorklikken op nascholing en gehouden congressen.
Guus Schrijvers