Tips herregistratie BIG (RIBIZ) verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

0
1562

ribizOp 1 januari 2009 is herregistratie ingevoerd voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Wat moet u in januari doen? Eigenlijk nog niets. In februari ontvangt u een folder met uitgebreide informatie over de herregistratie. Daarin staat wat u allemaal moet gaan doen. Meer informatie vindt u onder herregistratie. De inschrijving in het BIG-register geldt ook steeds voor een periode van vijf jaar.Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet je vanaf 1 januari 2009 al beginnen. Door de herregistratie moet je eens in de vijf jaar aantonen dat je kennis en vaardigheden nog steeds op het minimaal vereiste niveau zijn. Hiervoor bestaan twee afzonderlijke criteria: werkervaring óf scholing.

Dit betekent dat je minstens 2080 uren moet hebben gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg. En wel in het beroepsgebied waarvoor de verlenging van de registratie wordt gevraagd. Voldoe je niet aan die norm, dan kan je je registratie verlengen door je te scholen op de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden.

Wie in Nederland in de gezondheidszorg wil werken, krijgt met RIBIZ te maken. RIBIZ voert het BIG-register en handelt aanvragen voor erkenning van buitenlandse diploma’s af.

Iedereen, van werkgever tot zorgconsument, kan bij RIBIZ het BIG-register raadplegen. Zorgverleners kunnen zich via deze site aanmelden. Eenmaal ingeschreven kunnen zij hun eigen registratie inzien en zelf een bevestiging van hun inschrijving aanmaken.

De overheid belooft dat er tijdig een scholingsprogramma klaar is waarmee je een ‘periodiek registratiecertificaat’ kunt behalen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan wordt je registratie in het BIG-register doorgehaald. Daarmee vervalt het recht om de beroepstitel te voeren. Je mag je dan geen verpleegkundige meer noemen. Maar je mag je wel blijven presenteren met de voormalige beroepstitel als je daar de woorden ‘niet-praktiserend’ aan toevoegt.

De rechten (en plichten) die verbonden zijn aan het mogen voeren van de beroepstitel vervallen echter wel, dus bijvoorbeeld ook het recht medicijnen te mogen voorschrijven.

3 maart 2009 Voorlichtingsbijeenkomst assessment

Om in Nederland te kunnen werken moeten artsen en tandartsen van buiten de EU hun diploma laten erkennen. Dit gaat via de assessmentprocedure. Op dinsdag 3 maart 2009 organiseert RIBIZ in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over deze procedure.

Datum:  dinsdag 3 maart 2009 van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats:  James Boswellinstitiuut (JBI), Utrecht

Tijdens de bijeenkomst komt de gehele assessmentprocedure aan de orde, van aanvraag tot beslissing. Uitgebreid geven wij informatie over de algemene kennis- en vaardighedentoets. Dit is de eerste toets die kandidaten moeten afleggen als onderdeel van het assessment. De tweede toets, de beroepsinhoudelijke toets, lichten we in hoofdlijnen toe.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?  U kunt zich tot 24 februari per brief of e-mail aanmelden bij
Helga van der Schoot
RIBIZ/CBGV
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

e-mail: hm.vd.schoot@minvws.nl