Ziekte door elektromagnetische straling / electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth?

electrosmogHet toegenomen gebruik van elektrische apparaten en toepassingen heeft er voor gezorgd dat er ook steeds meer elektromagnetische straling in onze directe leefomgeving gemeten kan worden. Er bestaan verschillende van deze zogenaamde ‘elektromagnetische velden’. Binnen en omheen de woning gaat het bijvoorbeeld van doodgewone huishoudelijke apparatuur als microgolfovens, tot de alomtegenwoordige mobiele telefoons en zendmasten, draadloze netwerken, zonnebanken, laserpointers of hoogspanningslijnen.

Ziekte door elektromagnetische straling / electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth. Last van hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress en duizelingen? Hoe GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth, Hoogspanningsmasten etc. mensen ziek kunnen maken. Al deze technologische, vaak draadloze snufjes veroorzaken in meer of mindere mate ‘elektromagnetische straling’.  Wellicht is de straling zo zwak dat er hoe dan ook geen invloed op de gezondheid van kan uitgaan. Maar in een dichtbevolkt land met tal van stralingsbronnen tegelijk, is het van belang om te weten of en hoe deze verschillende vormen van elektromagnetische straling van invloed zijn op de huiselijke omgeving waar mensen een groot deel van hun tijd doorbrengen.

Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zal elektromagnetische straling (electrosmog) een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21e eeuw kunnen worden als de overheid vandaag niet ingrijpt.

Het begint allemaal heel onschuldig. Je zit wat vervelend in je vel en het gaat maar niet over. Dan komen de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress, duizelingen en een waas om je heen. Je gaat naar de dokter maar die kan niets vinden. Je krijgt wat kalmeringstabletten mee of je neemt een extra borrel om het maar niet te hoeven voelen. De weken worden echter maanden en het wordt van kwaad tot erger. Het zal wel tussen je oren zitten. Je moet er maar mee leren leven.

Bijna 40% van Nederland is ziek

Bijna 40% van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig last van stress en/of depressie. In nog geen twintig jaar tijd zijn het aantal psychische en chronische klachten verdubbeld. Niemand weet waarom, of misschien toch wel. In de afgelopen 20 jaar is immers ook de installatie en het gebruik van allerlei draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WiFi, Draadloos Internet, Bluetooth, Hoogspanningsmasten dramatisch toegenomen. Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en er komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren. Is het normaal en gezond dat wij tegenwoordig in een magnetron leven? Een magnetron die duizenden mensen per jaar ziek kan maken en waarvan wij weten dat je er je hand niet in moet steken laat staan je hoofd.

In onze ziekenhuizen is het gebruik van draadloze apparatuur zoals GSM, UMTS, WiFi etc. dan ook al jaren verboden. Waarom? Omdat onze ziekenhuizen het zekere voor het onzekere nemen en niet het risico willen lopen dat patienten die ziek binnenkomen nog zieker weggaan na een behandeling.

Buiten onze ziekenhuizen is echter niets en niemand meer veilig voor deze draadloze apparatuur. Het is zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekteverschijnselen kunnen zorgen. Zetten ze een GSM of UMTS paal op je flat dan heeft iedereen in de buurt er plezier van. Hebben je buren net een nieuwe DECT telefoon, WiFi, Draadloos Internet of Bluetooth set aangeschaft dan genieten alle buren mee. Iemand met een beetje elektronica en PC kennis kan letterlijk meelezen met wat de buren, overburen, over overburen zeggen, schrijven, luisteren en kijken.

En dat is natuurlijk helemaal niet gevaarlijk zeggen de fabrikanten en overheid die ieder jaar miljarden verdienen aan deze industrie. Er is immers nog nooit bewezen dat electrosmog gevaarlijk is voor de mens. Dat zeiden ze een aantal jaren geleden ook over softenon, asbest, roken etc. Zaken die honderdduizenden slachtoffers per jaar hebben geeist en onze gezondheidszorg onnodig miljarden extra per jaar kosten. Miljarden die we veel beter hadden kunnen gebruiken voor het onderzoek naar kanker, hart en vaatziekten, reuma, suikerziekte, vogelpest, BSE, gekke koeien ziekte etc. Zou er een verband tussen deze welvaartsziekten bestaan en electrosmog. Een nader onafhankelijk onderzoek zou op zijn plaats zijn.

Electrosmog gevaarlijk of niet gevaarlijk

Wie er nu helemaal gelijk heeft is niet zo belangrijk. De vraag die u zich vandaag zou kunnen stellen is hoeveel de gezondheid van uw familie u vandaag waard is. Het zal immers nog jaren duren voordat de voor en tegenstanders het uiteindelijk met elkaar eens zullen worden. Iemand die ziek is heeft daar echter geen tijd voor. Iemand die ziek is wil vandaag weten wat de mogelijke oorzaak is en niet morgen. Electrosmog kan je beter voorkomen dan genezen. Zie de aanschaf van een electrosmog detector dan ook maar als een gezondheidsverzekering die jarenlang meegaat en ook nog eens bijna niets kost.

Regelmatig duiken in de media verontrustende berichten op als zou de toegenomen ‘elektrosmog’ – een verzamelnaam van alle elektromagnetische velden en radiostraling bij elkaar – ook zorgen voor zogenaamde ‘elektrostress’. Die laatste term is een verzamelnaam van allerlei welzijns- of gezondheidsklachten die volgens sommige berichten zouden samenhangen met ‘elektrosmog’. Bij vele burgers leeft de perceptie dat bijvoorbeeld een zendmast in de buurt van hun woonst risico’s inhoudt voor het welzijn of de gezondheid. Voor het zo realistisch mogelijk inschatten van de nieuwe ontwikkelingen en eventuele risico’s is duidelijke en onafhankelijke wetenschappelijke informatie van groot belang.
Wat gebeurt er als mensen aan verschillende soorten elektromagnetische velden worden blootgesteld? Wie zorgt voor normering en regulering en op basis waarvan? Is die normering strikt genoeg en wordt ze goed gecontroleerd en nagevolgd? Wat kunnen overheden beleidsmatig doen aan het beschermen van de volksgezondheid? Waar liggen de knelpunten? En op welk gebied is verder onderzoek nodig?

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek heeft enkele rapporten gepubliceerd – gebaseerd op een analyse van het bestaande wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Gent – waarin een voorlopige balans wordt opgemaakt. Een pdf-versie van het rapport is te vinden op www.viwta.be
Ook het MIRA-Milieurapport Vlaanderen, Thema Niet-ioniserende straling, 2006 maakt een stand van zaken op (pdf-versie op www.milieurapport.be).

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

25 thoughts on "Ziekte door elektromagnetische straling / electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth?"

 1. Wat een slecht en ongenuanceerd stuk vol onwaarheden is dit. Alsof meerdere electromagnetische velden zouden leiden tot een magnetron achtige omgeving waarin we leven. Dit is echt de grootst mogelijke onzin. Met enige kennis van de natuurkunde en het electromagnetisch spectrum zou je dit nooit publiceren. Wat jammer dat dergelijke bangmakende onzin artikelen zo’n podium krijgen op het internet. Genoeg onwetende mensen die denken dat https://www.medicalfacts.nl een serieuze internetsite is waardoor dit soort artikelen alleen maar leiden tot angsten die nergens voor nodig zijn.Henk

 2. team stopumts.nl

  Voor de meest actuele en volledige informatie over de gezondheidsaspecten van mobiele telefonie zie http://www.stopumts.nlOngesubsidieerd en onafhankelijk.

 3. Stralingsarm Nederland

  Komplimenten voor dit artikel.
  De kop in het zand steken, is niet de oplossing, Henk.
  Als je het tussentijds rapport van de Interphone Study (Google maar) leest en de alarmbel, die zelfs de WereldGezondheidsOrganisatie luidt, dan zou je beter moet weten dan dat het “de grootst mogelijke onzin” is.
  Over genuanceerd gesproken….

 4. Best stralingsarm nederland, leg mij dan eens met behulp van natuurkundige wetten uit uit hoe dat zit met die straling die tot magnetron achtige praktijken zou moeten leiden.

 5. milieuziektes.nl

  Beste Henk,het is zo jammer, dat diegenen welke natuurkundige wetten op mensen willen toepassen weinig kaas van biologie gegeten hebben.Zo stoppen zij een proefpersoon met de voeten in een diepvriezer en het hoofd in een bakoven. *Niets aan de hand* stellen zij dan, omdat volgens de natuurkundige wetten de gemiddelde temperatuur 37 graden Celcius is.Er is echter al heel wat bekend over de schadelijke effecten van elektrosmog op het lichaam. Zie: http://www.milieuziektes.nl

 6. ‘k denk dat diverse genoemde produkten inderdaad meer stress-ziekten /psychische ziekten veroorzaken.
  Niet zozeer door de straling,  maar doordat we niet meer zonder deze apparatuur kunnen en dan vooral de geestelijke impact daarvan. 
  We leven in een tijd waarin we ten alle tijde bereikbaar moeten zijn en aan God, onszelf en elkaar niet meer toekomen.
  Een verhoogde kans om ziek te worden lijkt me.

 7. Artikel is geheel terecht, echter nog een kleine, maar belangrijke correctie:Ik lijd al meer dan drie jaar aan EHS (ElectrHyperSensitivity) en moest enkele maanden geleden enige tijd in het ziekenhuis, op de hart-afdeling, doorbrengen. Inderdaad was daar het gebruik van mobile telefoon niet toegestaan, maar op elke afdeling was wel een dect-telefoon met basisstation aanwezig! En een dect-station op enkele meters afstand,  is even gevaarlijk als een GSM-mast op honderd meter. Helaas was niemand van het verplegend personeel daarvan op de hoogte! En verder is het aantal ziekenhuizen, met een  GSM/UMTS-mastbos op het eigen dak of in de directe omgeving niet te verwaarlozen!

 8. De technische ontwikkelingen zijn snel gegaan in de afgelopen jaren, tegenwoordig zijn dingen mogelijk die tien jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Natuurlijk stellen mensen daar vragen bij, dat is begrijpelijk. Uit al onderzoek naar electromagnetische velden blijkt dat hier geen schadelijke effecten van zijn te verwachten, zo stelt ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Kijk voor meer informatie op http://www.umts-info.nl

 9. Juist dit soort artikelen zorgen ervoor dat je ziek wordt.

 10. Toelichting – Wat is dat MoNet, twee berichtjes hierboven?MoNet …….is het samenwerkingsverband van aanbieders van mobiele diensten met een eigen netwerk. Dit zijn KPN, T-Mobile en Vodafone.Kortom: wij, die Nederland met straling verzengen en daar miljarden mee verdienen, zeggen dat je daar niet ziek van wordt. Geloof ons vooral, want wij worden er schatrijk van!Schenk bijvoorbeeld vooral geen aandacht aan http://www.stopumts.nl, want dat is slechts een non-profit club van armoelijers, die het beste met ú voorhebben.

 11. En nu ik een serieuze vraag stel aan stralingsarm nederland komt er geen antwoord, want dat kunnen ze niet geven.

 12. milieuziektes.nl

  Hallo Henk H.als antwoord kun je mijn posting lezen.De meeste techneuten hebben geen verstand van de samenhang tussen biologie en EMV.De techneuten blijven hameren op thermische effecten, terwijl wij het hebben over a-thermische effecten. Dat zijn biologische effecten waarbij helemaal geen sprake is van enige warmteontwikkeling, maar waardoor wel de gezondheid in de war raakt.De term *niet schadelijk* wil alleen maar zeggen, dat je niet onmiddellijk dood omvalt, en zolang dat niet gebeurt, is het *niet schadelijk*.Chronische hoofdpijn, chronische vermoeidheid, slapeloosheid, vergeetachtigheid (korte-termijn geheugen), pijn in armen en benen, pijn in de buik, onvrijwillig urineverlies, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, etc. zijn volgens deze terminologie *niet schadelijk* voor de gezondheid, maar kunnen het leven wel behoorlijk verpesten.

 13. Even een rectie op het voorgaande: ok, geen natuurkundige wet dan, maar hoe komt men tot de conclusie dat deze zgn. electrosmog de oorzaak is van genoemde problemen? Daar is volgens mij nog geen antwoord op gegeven.
  Zijn dit dingen die alleen in de welvarende landen voorkomen? en zo ja, is dat m.i. nog geen directe verklaring dat dit t.g.v. die zgn. “electrosmog” komt.
  Alle verschijnselen die je noemt kunnen net zo goed een gevolg zijn van teveel stress.  Mijn idee:  mensen moeten geestelijk gezonder gaan leven om van deze verschijnselen af te komen.

 14. milieuziektes.nl

  Hallo Leo,genoemde verschijnselen (zijn slechts enkele genoemd) zijn inderdaad allemaal stress verschijnselen.Typerend daarbij is, dat wanneer de elektrosmog bronnen vermeden of verwijderd zijn, deze verschijnselen ook afnemen.Dit het duidelijkst en gemakkelijkst aan te tonen, is het vervangen van een DECT telefoon door een snoergebonden of stralingsarm toestel volgens Eco Mode Plus.

 15. Stralingsarm Nederland

  @ Henk,  jouw “serieuze” vraag zou je niet gesteld hebben, als je inderdaad ge-Googled zou hebben op de Interphone Study (of het Bio-Innitiative Report).Of de post van Milieuziektes gelezen zou hebben.Het is zonde van ieders tijd om mensen persé te willen overtuigen. Het staat je vrij om te willen blijven geloven dat er helemaal niks aan de hand is en dat die duizenden artsen en medische specialsten in binnen- en buitenland onzin uitkramen.

 16. Nogal extreem artikel, doch, soms moet een mens eens wakker geschud worden. Ik denk steeds terug aan dat experiment waarbij ze met behulp van twee gsms een ei proberen te koken. na enige tijd lukt dit ook. Uiteraard… een ei heeft een veel dunnere schaal dan je hoofd en geen interne thermostaat die in overdrive kan gaan, doch… Fluoride in het water was vroeger ook heel gezond… Net als Asbest, toch oh zo veilig… en bij de eerste atoomproeven stonden ze der ook maar rond met een overmaats zonnebrilletje… Just saying… Blijvend en degelijk onderzoek is nodig en ooit moet de knoop worden doorgehakt. Het is net door dit soort dingen aan te kaarten dat er meer en meer aan vernieuwde technieken gebruikt worden in de toekomst om de invloed van straling steeds meer en meer in te dijken.Trouwens. Een beetje achtergrondstraling is altijd goed ;)Maar te veel dan weer niet…Elke dag een liter en half vocht tot zich nemen is altijd goed… te veel dan weer niet…Zolang er maar een maatstaf bestaat.In ieder geval, keep up the work here! Goed of slecht, bewustmaking is nodig in tijden van kuddegedrag…

 17. Bedankt voor de tip om te googlen. Daaruit blijkt:Eindconclusie van Interphone onderzoek kan nog niet getrokken worden want lang niet alle resultaten zijn binnen. En iedereen die een beetje afweet van het opzetten en interpreteren van een onderzoek weet dat je niet al eindconclusies kunt trekken op basis van een deelonderzoek. Overigens is een ei koken met een gsm een fabeltje (zegt oa stopumts), ook dat is te googlen.

 18. milieuziektes.nl

  Hallo Henk,zo is het niet helemaal. Alle resultaten van de Interphone studie zijn al twee jaar binnen. Alleen kan men het niet eens worden. Men wil de resultaten waarbij een en ander toch gevonden is onder de mat vegen.Bovendien heeft men niet de veelbellers onderzocht, maar diegenen die slechts eenmaal per maand een kort gesprek voerden. Bovendien is gebleken dat er na 10 jaar ineens wel kankergevallen optraden. Vandaar dat men liever aan de termijn van 10 jaar (of minder) wil vasthouden.Met statistieken kan men goed goochelen. En officiele uitspraken met de nodige scepsis bekijken.Vóór dat men met het zwitserse onderzoek begon werd gesteld dat men over langeduur geen konklusies mocht trekken. Toch kakelde van Geel al op TV dat er over de korte termijn geen effecten over UMTS gevonden waren, en men over de langeduur ook niets hoefde te verwachten. Onlangs is gebleken dat er toch 6.5 % outliers waren bij dat zwitserse onderzoek.Op http://www.milieuziektes.nl kan men meer merkwaardigs lezen over dit ETH onderzoek, en de verkeerde konklusies welke men bij het TNO onderzoek heeft getrokken. Ja, inderdaad kan men met mobieltjes geen eieren koken, noch mais doen poffen.Je kunt er alleen maar ziek van worden en bijvoorbeeld ook kanker krijgen. Maar daar zit niemand mee in. Net als met roken. Men mag niet roken in café’s, maar sigaretten blijven normaal te koop. Dat zou men moeten verbieden.

 19. Beste Lezers,
  Het basis artikel is nogal ongenuanceerd.Er wordt o.a. geen verschil gemaakt tussen hoogfrequent (gepulseerd) en electromagnetische straling.Alles wordt op één hoop gegooid.Iemand die zich over deze materie wil uitlaten zou zich eerst eens moeten verdiepen in de materie waarover hij wil spreken.Een aanrader daarvoor is het pas verschenen boek ‘ Onzichtbare risico’s in het draadloze Tijdperk’.ISBN 978-90-807533-3-4Zelf  heb ik zwaar geleden aan stralingziekte.’ Heb geleden’ omdat ik me er in ben gaan verdiepen en ook de nodige maatregelen heb getroffen.Het gevolg is nu dat ik bij mensen metingen doe en stralingwerende materialen aan help aanbrengen.Niet alleen bij mij zelf maar ook bij die mensen verdwijnen klachten!Ons lichaam heeft het vermogen om straling te absorberen dankzij het feit dat het voor ongeveer 97% uit water bestaat.Echter het absorbsievermogen is niet eindeloos.Zie het als een emmertje dat vol loopt en op een gegeven moment overloopt.Dan hebben we de poppen aan het dansen ofwel dan worden de klachten fysiek.Denk dus niet ‘Ik heb geen last van straling’.Uw emmertje is misschien nog niet vol, maar dat is een kwestie van tijd, de kraan (straling) blijft lopen!Laat een ieder die zegt geen last te hebben eens met een open mind kijken naar de waslijst van symptomen die het gevolg zijn van zowel hoogfrequent als electromagnetische straling. (zie http://www.milieuziektes.nl)Niet voor mij, maar voor uzelf!Het kan u een hoop helderheid en mogelijk gezondheid verschaffen.  Aramata (therapeut additieve geneeskunst)

 20. kijk… wat ik met men vorige comment enkel probeerde duidelijk te maken is, (en dat heeft betrekking op alles wat je kan “googelen” of alles wat je vind in “wetenschappelijke tijdschriften” . Probeer alles een weinig te nuanceren en te relativeren, zowel de positieve als negatieve berichten. En wat straling betreft (of het nu hoog of laag frequente, elektromagnetische of andere) is er zoiezo nog veel onderzoek nodig… en dan nog wil dat achteraf niet zeggen dat “de mens” an sich zich zal aanpassen aan die situatie want tegen dan zijn we allerlei “luxegoederen” zo gewoon dat we het simpelweg niet meer kunnen laten… Roken van tabak bvb is wel degelijk schadelijk (vooral dan voor de longen). En stopt dat de mensen om te roken? Is het dan nuttig om een algemeen rookverbod op te leggen en rokers te stigmatiseren? (een nazitijdperk zonder elektromagnetische straling…) Astronauten bvb worden aan veel grotere straling blootgesteld dan wij hier op aarde MET al die draadloze communicatie. (ook een reden waarom ze na een ruimtereis niet direct weer de ruimte in mogen). Maar om hier niet alles op een hoop te beginnen te gooien en te overdrijven. Straling slaat zich wel degelijk op in een lichaam, net zoals zware metalen doen (in vis en dan nog grotere vis en dan de mens, etc). Dus nogmaals, het kan geen kwaad hier ruchtbaarheid aan te geven, het komt onze toekomst enkel ten goede (hopelijk).

 21. Hallo mensen.Doe weinig met straling, maar valt me op dat Henk K als eerste reageert op dit artikel en het meteen heeft afkeurd inclusie de website zelf.We zouden bijna gaan denken dat Henk er voor betaald wordt.

 22. milieuziektes.nl

  Helaas is het nog steeds zo, dat veel mensen vanachter hun schrijfbureau de wereld beoordelen, zonder zich over de feiten op de hoogte te stellen en ook niet verder kijken dan hun neus lang is. Ook is het hen niet mogelijk zich voor te kunnen stellen dat andere mensen wel last van elektrosmog kunnen hebben.  Het is opvallend hoe gering dat voorstellingsvermogen bij andere mensen is. Pas als het eenmaal heeft toegeslagen is men bereid zich er in te verdiepen, maar dan is het veelal te laat. Men kan pas oordelen over griepverschijnselen, als men zelf al eens griep heeft gehad. Iemand die nog nooit ziek is geweest kan zich niet voorstellen wat het betekent om bijvoorbeeld een druipneus te hebben, en bij het geringste te moeten hoesten. Zo is het ook met elektrosmog verschijnselen.

 23. Redactie Medicalfacts/Janine Budding

  @ Leon
  Ik kan je vertellen dat wij Henk K niet kennen. Henk is blijkbaar gewoon een lezer en reactie op medicalfacts zijn authentiek en nooit van ingehuurde / betaalde commenters. Jammer dat je op dit onderwerp andere lezers op een dergelijke manier in twijfel trekt

 24. @ Redactie Medicalfacts/Janine BuddingBegrijp me niet verkeerd. Ben het eens met het artikel en was ook niet van mening dat Henk K door jullie betaald werd. Het viel me alleen op dat hij direct op dit onderwerp inspringt en het artikel ontkracht. Dat vond ik frappant.Zo had een kabelaanbieder waar ik heb gewerkt ook een eigen team om ‘nep’  reacties op forums te plaatsen met positieve ervaringen over hun product. Vandaar dat ik hierbij bijna dacht aan een betaalde actie vanuit een telecom aanbieder.Verwijder gerust mijn reacties indien niet gewenst.

 25. Het is in ziekenhuizen net als in vliegtuigen niet toegestaan om gsm’s te gebruiken i.v.m. het risico dat ze de elektronische aparatuur beinvloeden.Niet omdat men bang is dat de patienten zieker het ziekenhuis verlaten dan dat ze er in komen.Ik denk dat de mensen meer stress krijgen door de huidige maatschappij en de eeuwige berijkbaarheid m.b.v. hun gsm dan door de straling dat het ding uitzend.Zelf krijg ik al stress als ik al eens in een trein reis en dan noodgedwongen vele luide gesprekken van wildvreemden mee moet genieten.

Comments are closed.

Recente artikelen