Gezocht: mensen die meepraten over arbeidsongeschiktheidskeuringen

0
266

th_zorgDe CG-Raad zoekt mensen die mee willen doen aan het overleg ‘Patientenperspectief op herstelgedrag’. De CG-Raad wil via dit overleg ideeen en informatie uitwisselen voor de ‘Richtlijn herstelgedrag’ bij arbeidsongeschiktheidskeuringen.
De CG-Raad heeft twee mensen aangewezen voor de werkgroep ‘Richtlijn herstelgedrag’. Het Verzekeringsgeneeskundig Instituut (VGI) stelt deze richtlijn op. Om onze afgevaardigden te helpen, heeft de CG-Raad het overleg ‘Patientenperspectief’ opgezet.

Werkzaamheden
U denkt mee over goede richtlijnen om herstelgedrag te kunnen beoordelen. Voor dit overleg komt u gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 ½ uur. Daarnaast bent u tijd kwijt aan het lezen van stukken. Het overleg ‘patientenperspectief’ zal naar verwachting tot eind 2009 bij elkaar komen.

Doe mee
U bent van harte welkom om mee te doen als u:

  • lid bent van een lidorganisaties (Zie de lijst van lidorganisaties);
  • geïnteresseerd bent in medische keuringen voor WIA, Wajong en/of WAO;
  • graag meedenkt. U kunt ervaringen met keuringen en herstelgedrag uit uw achterban vertalen.

Herkent u zich in deze beschrijving? Geef u dan op voor 12 maart! Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Ynske Jansen op yjansen@cg-raad.nl.

Overleg ‘Patientenperspectief’
Op dit moment nemen leden van Cerebraal, de Whiplash Stichting Nederland, de NFK, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Stichting Pandora deel aan dit overleg. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 maart.

Wat is herstelgedrag?
Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, krijgt een keuring door een arts. Deze keuringsarts kijkt naar de medische situatie zoals de ziekte, klachten en beperkingen. Hij beoordeelt ook of betrokkene zich voldoende inspant om beter te worden, om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. Dit laatste wordt ‘herstelgedrag’ genoemd. Ook bedrijfsartsen kijken hiernaar.

Richtlijn

In de Richtlijn ‘Herstelgedrag’ komt te staan waar de artsen naar moeten kijken om herstelgedrag te beoordelen. Dit schept duidelijkheid voor de artsen en de mensen die een arbeidsongeschiktheidskeuring krijgen.

Bron: CG-Raad