PRESS voor hulp bij praten en slikken

Array

abcDe hoofd-halswerkgroep VU medisch centrum heeft het oefenprogramma PRESS (preventie van spraak-, slik- en schouderklachten) ontwikkeld. Met behulp van dit programma kunnen mensen met hoofd-halskanker voor, tijdens en na de behandeling -zelfstandig- thuis oefenen.

Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 2600 mensen hoofd- en halskanker geconstateerd. Naast klachten als vermoeidheid en pijn hebben ze ook vaak schouderklachten en spraak- en slikproblemen. Dit heeft veel gevolgen voor de kwaliteit van leven. Niet alleen van de patienten zelf, maar ook van hun partners. Met name spraak- en slikproblemen kunnen leiden tot verminderde sociale contacten en een verhoogd risico op psychische problematiek. Logopedische oefeningen voor, tijdens of vlak na de behandelingen kunnen spraak- en slikklachten voorkomen of verminderen maar worden nu pas laat gestart. Ook het vroeg starten met oefeningen kan schouderklachten na oncologische behandeling verminderen.

PRESS combineert deze logopedische en fysiotherapeutische ondersteuning. Het programma bestaat uit oefeningen om de spieren van hoofd, hals, en schouders los te maken, stemoefeningen, articulatieoefeningen. Ook geeft het tips om bij eventuele slik- of spraakproblemen het slikken en de communicatie makkelijker te laten verlopen.
Op dit moment wordt de effectiviteit van PRESS onderzocht. Gekeken wordt in hoeverre de oefeningen bijdragen aan de preventie van spraak-, slik- en schouderklachten. De eerste resultaten zijn positief. Een website gaat patienten uitleg en tips geven over het PRESS oefenprogramma.
Fonds NutsOhra draagt bij aan implementatie in de dagelijkse klinische praktijk.

Bron: VU medisch centrum

Recente artikelen