Vlaamse overheid overweegt meldingsplicht privé-klinieken

0
214

klein-rosendaelArtsen die actief zijn in privéklinieken zullen binnenkort mogelijk onderworpen zijn aan de meldingsplicht. Het is een piste die Vlaams minister voor Gezondheid en Welzijn Veerle Heeren (CD&V) bewandelt, zegt haar kabinetsadviseur Hugo Prims in Trends voor Specialisten. Onder privéklinieken vallen alle centra die volledig los staan van de erkende ziekenhuizen. Het aantal privéklinieken neemt de jongste jaren toe en enkele onder hen kwamen de jongste tijd in negatief daglicht te staan.

Vooral de plastische chirurgie uitgeoefend door artsen in private centra kwam negatief in het nieuws. Voor heel wat ingrepen in de plastische chirurgie is geen terugbetaling door de ziekteverzekering voorzien. Dat werkt de tendens naar ‘privatisering’ uiteraard in de hand.Het aantal ingrepen in die klinieken stijgt snel zonder dat daarop overheidstoezicht bestaat. De deelstaten hebben nochtans de bevoegdheid om kwaliteit te controleren en patientenveiligheid te waarborgen.

‘De Vlaamse overheid wil geen beperking van de extramurale artsenpraktijken maar enkel toezicht wil uitoefenen’, zegt Prims. Men zou een lijst kunnen opstellen van prestaties die buiten het ziekenhuis mogen gebeuren of een reglementering kunnen uitvaardigen. Maar hij ziet vooral heil in de invoering van een meldingsplicht. ‘Zo leggen we de verantwoordelijkheid bij de arts’, zegt hij.

Bij die meldingsplicht zouden drie vragen beantwoord moeten worden:>br> 1. Gebeuren er risicovolle prestaties en zo ja welke?
2. Welke maatregelen waarborgen de kwaliteit en verzekeren de patientveiligheid?
3. Welke formele samenwerkingsvormen heeft het centrum afgesloten met een erkend ziekenhuis in geval van onverwachte urgenties in acute situaties?

‘Deze meldingsplicht is nog een ‘denkspoor’ dat nog niet besproken is met de sector maar het heeft heel wat voordelen’, zegt Prims. ‘Het geeft een overzicht van alle interventies buiten het ziekenhuis want nu ontbreken betrouwbare cijfers. En het is naar de sector toe ook een signaal dat we bekommerd zijn over kwaliteit en patientveiligheid.’

Bron: Medinews