Zorgverzekeraars mogen mede-eiegenaar ziekenhuis worden

1
288

ziekenhuisMinister Klink heeft er geen bezwaar tegen dat zorgverzekeraars mede-eigenaar worden van een ziekenhuis. Voordeel hiervan is dat de nadruk meer op preventie komt te liggen, zegt Klink. Door het voorkomen van gezondheidsklachten hoeven minder patienten naar een specialist in het ziekenhuis. En dat bespaart de verzekeraar geld. De Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van volksgezondheid en de NMa moeten erop toezien dat verzekeraars geen monopoliepositie in bepaalde regio’s verkrijgen. Aanleiding voor de opmerking van Klink zijn de plannen van zorgverzekeraar DSW. Die wil voor veertig procent deelnemen aan de coöperatie die eigenaar wordt van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Verzekeraars krijgen volgens Klink geen toegang tot het Elektronisch Patienten Dossier als ze mede-eigenaar worden van een ziekenhuis.

1 REACTIE

 1. Antwoorden op kamervragen van Van Gerven inzake de overname van het Vlietlandziekenhuis door coöperatie met DSW
  Kamerstuk, 4 maart 2009

  De Voorzitter van de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA DEN HAAG

  DMC-K-U-2906164

  4 maart 2009

  Geachte voorzitter,

  Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de overname van het Vlietland Ziekenhuis door een coöperatie met zorgverzekeraar DSW (Ingezonden 8 januari 2009).

  Hoogachtend,
  de minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,

  dr. A. Klink

  Antwoorden op kamervragen van Van Gerven inzake overname Vlietlandziekenhuis door coöperatie met DSW

Comments are closed.