Huisartsenpost voldoet aan behoefte

0
204

In Medisch Contact van 5 februari is een artikel verschenen onder de titel ‘Te snel naar de huisartsenpost’(PDF). Conclusie: in het merendeel van de gevallen is er geen sprake van een spoedeisend karakter voor het bezoek. Alle reden voor een reactie van de kant van de NPCF.Wij twijfelen er niet aan dat het op huisartsenposten steeds drukker wordt, en dat de toenemende zorgvraag bij een gelijkblijvend zorgaanbod een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verleende zorg. Wij delen echter absoluut niet de conclusie dat patienten te snel een beroep doen op de huisartsenpost (HAP).

Keer op keer wordt gesuggereerd dat patienten buiten kantooruren onnodig huisartsenzorg inroepen. In dit verband wordt dan de term ‘wissewasjes’ gebruikt. We zijn daarom ook blij met een onderzoek naar motieven van mensen om een huisartsenpost (HAP) te raadplegen. En wat blijkt?

Bij meer dan de helft is er sprake van spoedbeleving.
Daarnaast doet ruim 50% van de patienten dat uit ongerustheid.
In de nacht is zelfs in bijna 70% van de gevallen sprake van spoedbeleving.
Eén op de drie mensen nam contact op met de HAP omdat de eigen huisarts overdag niet bereikbaar of niet beschikbaar was.
Uit deze cijfers valt eenvoudig te concluderen dat mensen in de regel niet met een ‘oneigenlijke’ hulpvraag naar de HAP gaan. Het probleem ligt dus niet bij de patient want de ervaren ongerustheid of spoedbeleving vormt een terechte reden om contact op te nemen met de HAP. De oplossing zal dus ook niet bij de patient gezocht moeten worden.

Welke oplossingen stellen wij voor het gesignaleerde probleem voor?

Verbeter de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen tijdens kantooruren.
Breid het aantal inloopspreekuren uit, in ieder geval naar de zaterdag, wanneer er sprake is van een piekbelasting op de HAP.
Pas het aanbod (structureel) aan op de groeiende vraag.
Zorg dat de patient goed weet welke symptomen alarmsignalen zijn; hier zien wij een duidelijke taak voor de huisarts.

Samenvatting artikel Medisch Contact :

  • Ongeveer 80 procent van de hulpvragen op huisartsenposten is medisch gezien niet spoedeisend.
  • Het totaalaantal hulpvragen op huisartsenposten is de laatste jaren met 6,8 procent per jaar toegenomen. Vooral zaterdag overdag kan er sprake zijn van extreme piekbelasting.
  • Hierdoor dreigt overbelasting, met negatieve consequenties voor de zorgkwaliteit.
  • Ongerustheid en het gevoel met spoed een huisarts nodig te hebben, blijken de belangrijkste motieven om de huisartsenpost te bezoeken.
  • Ruim 20 procent van met name de oudere patienten gaf aan problemen te hebben met de bereikbaarheid van de eigen huisartsen overdag.
  • Andere motieven, zoals het overdag geen tijd hebben of de wens tot een ‘second opinion’, speelden nauwelijks een rol.

Bron:NPCF