Correctie verzekeringsvoorwaarden

izaIn de verzekeringsvoorwaarden van IZA en de IZA Gemeentezorgpolis is onlangs een correctie aangebracht. Deze correctie (ook wel: erratum) heeft betrekking op de omschrijving van de indicatievoorwaarden voor dieetpreparaten in artikel 32 van de voorwaarden.

De correcte omschrijving vindt u op de website van IZA .

Bron:AllePersberichten.nl