De Balie bespreekt op 19 maart de zorg achter tralies

gevangenisEen groot aantal mensen in justitiele inrichtingen, arrestantenverblijven, uitzetcentra maar ook in (psychiatrische) verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen, verblijven daar tegen hun wil en zonder mogelijkheden om zelf zo nodig zorg in te roepen. Dat schept extra verplichtingen voor professionals aan wie die zorg is toevertrouwd.

Door incidenten bestaat er ongerustheid over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. De Johannes Wier Stichting (JWS) is de organisatie die zich inzet voor mensenrechten en gezondheidszorg en heeft zich afgevraagd of deze extra kwetsbare groep de zorg (van professionals) krijgt waar het volgens nationale wetgeving en internationale verdragen recht op heeft.

Op donderdag 19 maart, aanvang 19:30 uur, organiseert JWS een debat over dit onderwerp in de Balie in Amsterdam met sprekers uit de zorg in penitentiaire inrichtingen, arrestantenzorg, uitzetcentra en verpleeghuizen. Een van de sprekers is Juliusdocent en huisarts Joep van Buuren. Hij leidt de opleiding van gevangenisprofessionals en heeft een groot inzicht van wat zich achter de tralies afspeelt.

De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie met onder andere vertegenwoordigers uit de inspectie gezondheidszorg en de forensische psychiatrie. De avond is bestemd voor professionals in de medische zorgverlening, maar ook die op raakvlakken daar mee te maken hebben, zoals bij Bureau Medische Advisering van de IND, Bureau Jeugdzorg en Reclassering. Verder zijn medisch ethici, juristen en medewerkers van expertisecentra en opleidingsinstituten welkom. Wilt u op 19 maart naar De Balie?  Stuur een mail naar info@johannes-wier.nl <mailto:info@johannes-wier.nl>

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers