Middelbare scholen doen minder tegen het roken

roken1In 2003 gaf 82% van de middelbare scholen les over de gevaren van het roken. In 2006 is dat percentage nog maar 77%. Ook het gemiddeld aantal lessen neemt af van 4,6  naar 4,1 uur. Het aantal scholen waar leerkrachten roken in het zicht van de leerlingen stijgt van 36,0% in 2003  naar 39,3% in 2006.

Deze bevindingen komen uit een deze maand gepubliceerd artikel van onderzoekers van Stivoro en het LUMC. Je vindt het artikel als volgt in het februari nummer van het Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: Spruijt RD e.a., De Rookvrije School: Trends in rookbeleid en voorlichtingop scholen tussen 1999 en 2006, pp 69-97.Te downloaden via www.tsg.bsl.nl http://www.tsg.bsl.nl  

Op 8 april organiseert het Julius Centrum een congres in Breda over Recente Ontwikkelingen in het gezondheidsonderwijs op middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Dat congres is een jaarbeurs van nieuwe lesmethoden en goede voorbeeld op bijvoorbeeld het geven van lessen over de gevaren van het roken. Wilt u naar dit congres? Surf dan naar www.integratedcare.nl <http://www.integratedcare.nl en klik door op nascholing. Kunt u zelf niet, maar heeeft u een kind op een middelbare school? Stuur dan deze mail  naar de schoolleiding en vraag twee docenten af te vaardigen.

auteur: prof.dr. Guus Schrijvers