Werkstudent gezocht voor onderzoek naar crisisdiensten GGZ

werkstudentIn Nederland functioneren tientallen crisisdiensten voor de geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden hulp aan reeds bekende en bij de hulpverlening nog niet bekende patienten met acute psychische problemen. Zij verschillen in doelgroepen (wel of niet gericht ook op verslaafden?), takenpakket (alleen eerste opvang of ook follow up?), aangeboden hulp, teamsamenstelling en in omgaan met belangentegenstellingen tussen familie, patient, huisarts en eigen hulpverleners. Al die crisisdiensten onderhouden verschillend vormgegeven relaties met politie, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen en ambulancediensten.

Juliusonderzoekers drs Adri Peters en dr. Rob de Leeuw  doen een studie naar het functioneren van deze crisisdiensten. Zij zoeken een of meer werkstudenten die in de eerste fase van de studie de hoofden van crisisdiensten interviewen volgens een reeds ontwikkelde lijst van onderwerpen.

Ben jij student geneeskunde met belangstelling voor psychiatrie? Studeer je wat anders maar heb je wel kennis van de geestelijke gezondheidszorg? Kun je interviewen en daarvan een schriftelijk verslag maken? Ben je tenminste zes weken aaneengesloten beschikbaar? We betalen ongeveer 10 euro per uur. Je kunt het ook als stage laten gelden. Wie aan dit interessante onderzoek wil meedoen, stuurt een email maar Rob de Leeuw op J.R.J.deLeeuw@umcutrecht.nl <mailto:J.R.J.deLeeuw@umcutrecht.nl>

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers