Slaapcentrum Oldenzaal van Medisch Spectrum Twente krijgt meer patiënten dan verwacht

slapen1Het begin januari geopende Slaapcentrum van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in de locatie Oldenzaal, blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. Meer patienten dan verwacht hebben sinds de opening al de weg weten te vinden naar dit voor Oost-Nederland unieke centrum voor de aanpak van slaapstoornissen.

Longarts Eijsvogel en Wagenaar zien twee belangrijke oorzaken voor deze overweldigende belangstelling. “Allereerst het ook in deze oostelijke regio sterk toenemende aantal mensen met overgewicht, een belangrijke oorzaak van slaapproblemen zoals problematisch snurken. En in de tweede plaats spreekt onze effectieve, voor Oost-Nederland unieke, multidisciplinaire aanpak deze patientengroep kennelijk bijzonder aan.”

De bijzondere multidisciplinaire aanpak van het Slaapcentrum in Oldenzaal komt er in het kort op neer, dat patienten met slaapstoornissen er in één dagdeel worden gezien door een longarts (Eijsvogel of Wagenaar) of physician assistent (Hilgerink) én een kno-arts (Duijvestijn of Westerlaken). Deze gecombineerde aanpak brengt voor de patienten een drastische verkorting met zich mee van de bestaande wachttijd voor dit noodzakelijke onderzoek door beide specialismen. Bijkomend voordeel voor deze patienten is bovendien, dat zij al tijdens hun bezoek aan het Slaapcentrum de diagnose krijgen te horen. Waarna, in overleg met de specialist, vaak nog dezelfde dag kan worden gestart met de therapie.

Naast enkele praktische life-style adviezen, bestaat de in het Slaapcentrum aangeboden therapie bij slaapstoornissen uit het nachtelijke gebruik van een continuous positive airway pressure (CPAP)-drukmasker of het tijdens het slapen dragen van een mandibulair repositie apparaat (MRA)-beugel. Ook kan de kno-arts, in voorkomende gevallen, een chirurgische ingreep adviseren.

De aanmeting van een CPAP-drukmasker gebeurt door een gespecialiseerd technicus van het Slaapcentrum (medewerker CPAP leverancier Vivisol of TEFA). Aan het ’s nachts dragen van een MRA-beugel, bedoeld om tijdens het slapen de onderkaak wat naar voren te brengen, gaat een specialistisch onderzoek vooraf van de aan het Slaapcentrum verbonden tandarts Meijs van de afdeling Bijzondere Mondheelkunde van het Medisch Spectrum Twente.


Bron:www.mstwente.nl